• Onderzoek
  • 2 juni 2017

Interview Carl Verheijen Jeugdartsen Nederland: “Kijk naar de mens achter de ziekte”

“We moeten beter kijken naar de mens achter de klacht of ziekte,” zegt Carl Verheijen. Hij vormt sinds kort met Machteld Huber de directie van het Institute of Positive Health. De organisatie probeert het concept positieve gezondheid te implementeren in zorg en welzijn. En heeft daarvoor een gespreksinstrument ontwikkeld waarmee een arts samen met een cliënt bekijkt wat nodig is om het welzijn van de cliënt te vergroten. “We zijn nu bezig dit model aan te passen voor gesprekken met kinderen.”

Tekst Jeanne-Marie Hament, JA! Magazine.