• Onderzoek
  • 12 september 2017

Interview Machteld Huber in Zorg+Welzijn: “Psychisch sterker, daardoor fysiek gezonder”

positieve gezondheid

Het concept positieve gezondheid vindt veel weerklank in zorg en welzijn. Je kunt ziek zijn of een beperking hebben, maar hoe houd je de draad van het leven zo goed mogelijk vast? Koren op de molen voor professionals in het sociaal domein. ‘De verbinding met de zorg maakt ons sterker.’

Interview Zorg+Welzijn, september 2017.