IPH Jaarverslag 2020: gezondheid belangrijker dan ooit tevoren

Natuurlijk had niemand begin 2020 kunnen voorzien wat een gek jaar we tegemoet zouden gaan. Met de komst van COVID19 werd gezondheid belangrijker dan ooit tevoren. Het virus ontregelde Nederland, zorgde voor angst, voor verdriet, voor minder vrijheid en voor anders denken en doen.

Er was korte tijd sprake van een schrikeffect; de brede blik op gezondheid werd op beleidsniveau acuut losgelaten om de populatie tegen het virus te beschermen. Maar tijdens de lockdown werd eens te meer duidelijk dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte.

Vanuit iPH hebben we de handen ineengeslagen met diverse partners en deden we een nadrukkelijke oproep gezondheid breed te blijven benaderen; door zaken als meedoen, mentaal welbevinden en zingeving niet uit het oog te verliezen. Een oproep waar van macro- tot nanoniveau steeds meer gehoor aan werd gegeven, gedurende de crisis.

Met het besef dat onze werkzaamheden juist in de coronacrisis belangrijker zijn dan ooit, hebben wij onverminderd ingezet op de verspreiding van het gedachtegoed over alle niveaus, tot in alle haarvaten van zorg en welzijn.

Nu we zien dat het gedachtegoed wordt omarmd, verandert ook de functie van iPH. We hebben de transitie gemaakt naar dé vindplaats voor iedereen die op een brede manier met gezondheid bezig wil zijn en domeinoverstijgend wil werken.

Daarvoor is onze duurzame infrastructuur met partners van cruciaal belang en de intensivering van de samenwerking met Alles is Gezondheid een mooie stap in het zoeken van verbinding naar alle domeinen binnen en buiten de zorg.

Ik ben als directeur trots op de manier waarop wij als team iPH – kernteam, flexibele schil en onze trainers – een veerkrachtige manier het hoofd hebben geboden aan een duizelingwekkende situatie. De uitdagingen van 2020 hebben bevestigd dat Positieve Gezondheid en de brede blik op gezondheid de juiste koers is voor een veerkrachtige samenleving. Nu en in de toekomst.

Angelique Schuitemaker

Directeur Institute for Positive Health