Hoe maak je jongeren bewust van hun eigen gezondheid? Burgerkracht Limburg roept jongeren op om over gezondheid te vloggen en daarmee anderen te inspireren.

Vera Niessen van Burgerkracht Limburg: ‘Jongeren zijn niet zo snel geïnteresseerd in informatie over gezondheid. Ze vragen zich ook niet snel af wat gezondheid voor hen betekent. Dan moet je andere dingen gaan bedenken en goed kijken naar de doelgroep. De jongeren zijn vooral actief op sociale media. Ze kijken meer dan dat ze lezen. En ze zijn gevoelig voor wat hun leeftijdgenoten vinden. Zo kwamen we op het idee om jongeren op te roepen te vloggen over gezondheid.’

4 jongeren aan de slag

Inmiddels hebben 4 jongeren zich aangemeld om te vloggen. Wekelijks delen ze wat zij belangrijk vinden en hoe zij omgaan met situaties in hun leven. Wat bijvoorbeeld betekent gezondheid eigenlijk voor hen? En is dat meer dan alleen lichamelijk gezond zijn, of ook lekker in je vel zitten en vrienden hebben? Ook gaan de jongeren de straat op om in gesprek te gaan met andere jongeren. De vlogs worden zo veel mogelijk gedeeld op kanalen waar jongeren vaak komen, zoals Facebook, Instagram en YouTube.

Zo veel mogelijk de vrije hand

Niessen: ‘Bij het vloggen krijgen de jongeren zo veel mogelijk de vrije hand, anders gaat het niet werken. Ze moesten ons wel van tevoren een vlog toesturen om te laten zien waarom ze over gezondheid willen vloggen. We hebben ze gevoed met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. En we hebben besproken wat wel en niet mag – bijvoorbeeld vanwege het portretrecht.’ De eerste vlogs staan inmiddels online.

De vlogs bekijken?

www.facebook.com/UpLimburg/