Op naar de volgende ronde!

In Limburg kan men niet meer om Positieve Gezondheid heen. Het gedachtegoed wordt gebruikt in de zorg, wonen, toeleiding arbeid, onderwijs in het sociaal domein en op de werkvloer. En ook inwoners van de provincie hebben kennisgemaakt met Positieve Gezondheid en de werkmethoden die hieruit voortvloeien. Mooie ontwikkelingen, maar hoe zorgen we nu voor een stevige borging van Positieve Gezondheid in de regio?

Zoals u heeft gelezen in dit magazine zijn er tal van initiatieven in Limburg gaande om het gedachtegoed Positieve Gezondheid te implementeren en bij de burger en organisaties te brengen. De initiatieven werden voorheen geformeerd in het Actiecentrum. Vanaf heden worden samenwerkingen, kennisdeling en netwerken gecoördineerd vanuit de nieuwe beweging Limburg Positief Gezond. De beweging LPG zet de komende jaren in op het (verder) vormgeven, verdiepen en verduurzamen van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in de provincie Limburg vanuit drie aandachtsgebieden:

  • Netwerk
  • Kennis & expertise
  • Scholing

 

Nieuwe impuls

Nu is de tijd aangebroken om Positieve Gezondheid verder over de provincie te verspreiden en toepassingen samen te realiseren. Het kernteam van Beweging Limburg Positief Gezond zet zich dagelijks in voor het vormgeven, structureren, vormgeven en implementeren van het gedachtegoed. Zodat het overal voelbaar zal zijn. Om deze nieuwe fase extra slagkracht te geven, is besloten een coördinator Positief Gezond aan te stellen: Loek Vaessen.

“Het is een rol met een geweldig ideaal waarbij ik mij realiseer dat dit ook met de nodige complexiteit gepaard zal gaan. Het is nu eenmaal zo dat Limburg Positief Gezond een paradigmaverschuiving vraagt. Het is een andere manier van denken, communiceren en heeft voorbeeldgedrag van de vele ambassadeurs en succesverhalen in de provincie nodig om als nieuwe gemeenschappelijke taal te worden geaccepteerd. We mogen echter al heel trots zijn op flinke stappen en bewegingen die reeds in Limburg zijn geïnitieerd. Met het bestuurlijk draagvlak zit het wel goed en dat is essentieel om de volgende fase ook succesvol te kunnen gaan maken. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om samen met alle bestaande en nieuwe ‘volgers’ van de beweging, de schouders onder een nog positiever gezond Limburg te gaan zetten.”

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de beweging LPG via Limburgpositiefgezond.nl, Telefoonnummer: +31 (0)6 – 1114 1893, of e-mail: info@limburgpositiefgezond.nl.