Positieve Gezondheid op de werkvloer

Op weg naar een duurzame en vitale werkomgeving

Zorgprofessionals passen Positieve Gezondheid al toe in de praktijk op hun patiënten. En beleidsmakers in Limburg hanteren een brede blik op gezondheid voor de vormgeving van de strategische koers. Maar Positieve Gezondheid is eveneens goed toepasbaar voor de interne organisatie van bijvoorbeeld een private organisatie, de gemeente of het onderwijs. Op de werkvloer kan Positieve Gezondheid bijdragen aan een duurzame en vitale inzetbaarheid van medewerkers. iPH ging in gesprek met HR-managers en zorgprofessionals om die kansen verder in beeld te brengen.

 

Positieve Gezondheid binnen de werkomgeving

Steeds meer organisaties nemen Positieve Gezondheid als uitgangspunt voor hun beleid en handelen in de praktijk. Daaruit volgt nogal eens de vraag: “Als onze organisatie werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, wat betekent dit dan voor de medewerkers zelf? Kan het bijdragen aan een duurzame en vitale inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie? Hoe en met wie kunnen medewerkers in gesprek hierover?” Belangrijke vragen. Zeker gezien het intieme en/of kwetsbare karakter van het voeren van het gesprek over je eigen Positieve Gezondheid. Past dat in een werkomgeving? Bovenstaande vragen vormden de aanleiding voor iPH om met zorgprofessionals en HR-deskundigen die deze vraag aan iPH stelden, bijeen te komen om de behoeften te specificeren en suggesties voor de toepassing te formuleren.

Lees ook Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk

Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk

Om tot suggesties te komen hoe Positieve Gezondheid een plek kan krijgen in de werkomgeving en hoe hierover het gesprek gevoerd kan worden, is er een ‘Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk’ samengesteld. Een Koplopertafel bestaat uit een groep externe professionals die deskundig zijn op een bepaald thema (in dit geval HR-deskundigen met zorg/onderwijs/publiek domein als aandachtsgebied). Een Koplopertafel heeft als doel om Positieve Gezondheid verder te ontwikkelen en concretiseren en binnen een niet te lang tijdsbestek gezamenlijk te komen tot een ‘product’ waar de sector wat aan heeft. Op een dergelijke manier faciliteert het iPH meerdere Koplopertafels, bijvoorbeeld rondom het thema ouderenzorg of laaggeletterdheid. De focus van deze Koplopertafel Positieve Gezondheid en Werk lag op zorg, onderwijs en het publieke domein gezien de vele praktijkervaringen die reeds zijn opgedaan in deze sectoren. Echter, ook buiten de zorg leven deze vragen, onder ander in het bedrijfsleven.

 

Handreiking

De Koplopertafel heeft geleid tot een Handreiking Hoe Positieve Gezondheid past binnen de Werkomgeving. De handreiking staat vol met tips en suggesties voor werkgevers om verder te experimenteren met dit gezondheidsconcept. Alle suggesties zijn gebaseerd op eerste praktijkervaringen. Verdere verdieping en praktijkervaring is nodig.

 

Inspiratiesessies in Limburg
Zeker in Limburg is er al praktijkervaring opgedaan met de toepassing van Positieve Gezondheid op de werkvloer. In mei 2019 hebben drie inspiratiesessies plaatsgevonden met inspiratie vanuit iPH en Preventivio. De deelnemers hebben op basis van inspiratie en eigen praktijkervaring tips uitgewisseld, onder andere over het creëren van een sociaal veilige en vertrouwde gesprekssetting in een organisatie en het creëren van een organisatiecultuur die ruimte biedt voor eigen regie op gezondheid. Ook deze tips dienden als input voor de Handreiking.