• Onderwijs
  • 22 augustus 2022

Met Jongerentool in gesprek met vierdejaars leerlingen op middelbare school

Met Jongerentool in gesprek met vierdejaars leerlingen op middelbare school

Bij GGD Hart voor Brabant wordt Positieve Gezondheid sinds een jaar gebruikt om in gesprek te gaan met vierdejaars middelbare scholieren. Tijdens een screeningmoment wordt er met behulp van de Jongerentool gekeken hoe het met de jongeren gaat. Vooral de ruimte voor een gesprek na het invullen van de vragenlijst van Positieve Gezondheid, zorgt voor bewustwording dat een oplossing soms in jezelf kan zitten.

Naast interventies die gericht zijn op het achterhalen van mentale problemen, zoals de methode STORM van de GGZ, gebruikt GGD Hart voor Brabant sinds een jaar ook de Jongerentool om te achterhalen hoe het leerlingen uit de vierde klas gaat. Leerlingen vullen de vragenlijst in via de laptop en mogen nadien aangeven of zij behoefte hebben aan een gesprek. ‘Dat werkt dus anders dan reguliere methoden, waarbij wij signaleren dat een leerling niet goed in zijn vel zit en de leerling zelf uitnodigen voor een gesprek’, vertelt Verpleegkundige in de Jeugdzorg, Romy Platenburg. ‘We gaan in gesprek op initiatief van de leerling en vervolgens geven we de ruimte om hen zelf te laten vertellen.’

Piano spelen

Wanneer een leerling zelf aangeeft in gesprek te willen, pakken ze het spinnenweb erbij. Iris Hollemans, eveneens werkzaam als jeugdverpleegkundige, deelt daar een mooi voorbeeld van. ‘Naar aanleiding van de Jongerentool ging ik in gesprek met een vierdejaars VMBO-student. We bekeken haar spinnenweb. Ze scoorde op alle domeinen goed, behalve op ‘Meedoen’. En dat klopte. Ze gaf aan dat ze op school niet echt aansluiting vond. Door tegenvallende resultaten en haar perfectionisme, was ze onlangs van school gewisseld en daar had ze het moeilijk mee. Ik vroeg haar hoe het haar verging buiten school. Ze gaf aan veel voldoening te halen uit pianospelen. In die hobby vond ze mensen met dezelfde interesse. Ze gaf aan eigenlijk graag mee te willen doen aan een piano-wedstrijd, maar wegens haar tegenvallende cijfers op school durfde ze haar vader niet om toestemming te vragen. Terwijl ik merkte dat ze zich juist door piano te spelen positiever gezond voelde; ze kon zich uiten in haar passie. Aan het eind van ons gesprek belde ze direct haar vader en bij ons terugkomgesprek had ze twee nieuwe vrienden gemaakt en zat ze stukken beter in haar vel.’ Iris bemerkt dat Positieve Gezondheid leidde tot een andere interventie. ‘Vaak als jongeren aangeven dat het niet goed met hen gaat, kijk je of er hulpverlenig nodig is. Terwijl de oplossing ook in kleine dingen kan zitten, die de jongere zelf kan bereiken.’

Werkgroep

Inmiddels is er een werkgroep georganiseerd om Positieve Gezondheid op scholen door te ontwikkelen. Er wordt daarin bijvoorbeeld gekeken wat de gesprekken en contactmomenten hebben bereikt. ‘En hoe kan ervoor gezorgd worden dat jongeren zelf meer met de vragenlijst gaan doen? We willen dat meer leerlingen actief het gesprek opzoeken. Dat kan bijvoorbeeld door extra verdiepende vragen te stellen. Toch blijft het een uitdaging om gedragsverandering bij pubers teweeg te brengen. Het gesprek dat we voeren met leerlingen is van grote toegevoegde waarde. Nu onderzoeken we hoe we gevolg aan deze gesprekken kunnen geven, zodat jongeren de urgentie gan voelen om zelf met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.’