Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix

Het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid en de Zelfredzaamheid-Matrix worden in het sociale domein in toenemende mate door elkaar gebruikt. Maar hoe verhouden deze twee instrumenten zich eigenlijk tot elkaar? In het TSG – Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen is hier onlangs uitgebreid aandacht aan besteed. Lees het artikel online.

 

Zelfredzaamheid-Matrix

Figuur 2

 

Mijn Positieve Gezondheid gespreksinstrument (spinnenweb)