Monitoringsplan Positieve Gezondheid voor organisaties gepubliceerd

Hoe voer je Positieve Gezondheid in je eigen organisatie in? Vilans ontwikkelde een routekaart die organisaties helpt na te denken over wat zij daarmee willen bereiken en vooral hoe. Deze ‘Verander- en effectenkaart Positieve Gezondheid’ is nu voorzien van een monitoringsplan.

Met het monitoringsplan kunnen organisaties zelf in de gaten houden of de stappen die zij zetten ook werkelijk leiden tot de veranderingen die zijn beschreven op de bestaande Verander- en effectenkaart. Met het monitoringsplan leggen zij vast welke onderdelen zij gaan meten en hoe zij dat gaan doen. Het plan doet onder meer suggesties voor indicatoren en bevat voorbeeld vragenlijsten.

Het monitoringsplan ondersteunt en inspireert zo projectleiders, kartrekkers en projectteams bij het monitoren van de gekozen aanpak om Positieve Gezondheid te implementeren in de organisatie. Ook organisaties die al bezig zijn met Positieve Gezondheid kunnen deze monitoringsopzet gebruiken voor een kritische evaluatie van hun aanpak en resultaten.