Publicatie: nascholingen Positieve Gezondheid voor ouderenzorgartsen

In de laatste uitgave van Socares, nascholingsplatform voor ouderengeneeskunde, staan twee nascholingsartikelen over Positieve Gezondheid in de ouderenzorg. Het eerste artikel biedt een beschrijving van de oorsprong en de achtergronden van Positieve Gezondheid en een introductie voor het werken met Positieve Gezondheid in de ouderenzorg. In het tweede artikel leer je hoe je als ouderenzorgarts Positieve Gezondheid toepast in de praktijk.

Download hier de artikelen: