Blue Zones zijn plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. Wat heeft dat met Positieve Gezondheid te maken? Alles! Positieve Gezondheid lijkt eraan bij te kunnen dragen dat mensen ook in Nederland in relatief goede gezondheid oud worden.

De mensen die in Blue Zones wonen, worden in goede gezondheid oud, zonder mentale aftakeling en chronische ziekten. Journalist en onderzoeker Dan Buettner, identificeerde deze plekken op aarde, markeerde ze met een blauwe viltstift op de wereldkaart, en was verrast door de gezondheid en levensverwachting van de mensen daar.

Manier van leven

Samen met een team van experts constateerde Buettner dat deze mensen, verspreid over alle werelddelen, in hun levenswijze veel gemeenschappelijk hebben. Het belang van familie, geliefden en vrienden bijvoorbeeld. Het hebben van een levensdoel. En veel vers en plantaardig eten; vaak hebben ze zelf een groentetuin. Hij kwam de Blue Zones tegen in Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikiria (Griekenland), Sardinië (Italië). En misschien ook in Nederland binnenkort?

Veel onderlinge overeenkomsten

Dat is wel de droom van iPH. De kenmerken van Positieve Gezondheid blijken overeenkomsten te hebben met die van de Blue Zones, zo blijkt uit een verkennend onderzoek van bachelorstudente Maud Jansen. Ze dook de literatuur in en legde 165 mensen een vragenlijst voor – burgers en professionals. Jansen: ‘Positieve Gezondheid kent zijn oorsprong in wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Wat ik zie is dat de domeinen van Positieve Gezondheid sterk overeenstemmen met hoe mensen leven in de Blue Zones. Ook daarbij gaat het om gezonde gedragingen, geluk, sociale contacten, zingeving en de invloed van de directe omgeving.’

Niet langer een droom

Veel mensen die Jansen benaderde, vonden in eerste instantie het Blue Zone-idee en het concept van Positieve Gezondheid abstract en een utopie. Maar wie er iets meer over te weten kwam in het gesprek, raakte al snel enthousiast. ‘Zij realiseren zich dan al snel dat gezondheid en geluk nauw met elkaar samenhangen en van grote waarde zijn. En dat daarin investeren veel problemen rond zorg en gezondheid kan oplossen. En daar dragen ze zelf graag aan bij.’

Meer weten?

Download dan de afstudeerscriptie van Maud Jansen:

The Development of Blue Zones in the Netherlands. Using Positive Health on the journey to a happier and healthier Netherlands.