• Praktijk
  • 30 maart 2022

Omring over het gebruik van de monitor Positieve Gezondheid: ‘Het wordt steeds normaler om kritisch naar eigen gezondheid te kijken’

Omring over het gebruik van de monitor Positieve Gezondheid: ‘Het wordt steeds normaler om kritisch naar eigen gezondheid te kijken’

Met meer dan 2700 cliënten en 4400 medewerkers in de kop van Noord-Holland, in West-Friesland en op Texel is Omring een belangrijke zorgorganisatie in de regio. In de gespecialiseerde verpleging, tijdens behandelingen en revalidatie, zowel thuis als in een van de woonzorglocaties wordt gewerkt met Positieve Gezondheid. Zo maakt de organisatie onder andere gebruik van de monitor Positieve Gezondheid. Kirsha de Vries, programmamanager Positieve Gezondheid, vertelt wat de monitor oplevert.

Grote bereidheid

‘Binnen Omring zijn wij al vanaf 2016 aan de slag met Positieve Gezondheid. Vooral omdat  we beter wilden aansluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten en medewerkers.. Om gezondheid te bevorderen, moesten we op een andere manier met onze cliënten, maar ook met onze medewerkers en eigenlijk alle inwoners van de regio in gesprek. Als je uitgaat van de behoeften en wensen van cliënten, maar ook van medewerkers,, raakt dat de hele omgeving. En als je volgens de principes van Positieve Gezondheid werkt, is het ook belangrijk dat iedereen begrijpt hoe je daar vorm aan geeft. Daarom trekken wij in de regio op met de GGD, de huisartsenkoepel HKN-Huisartsen en met ZONH en daarnaast nog 19 andere organisaties. Er is een grote bereidheid om mee te doen!’

Intrinsieke motivatie

Inmiddels heeft Omring via een licentie toegang tot de digitale monitor van Positieve Gezondheid. Hoe helpt dit de organisatie bij de implementatie van Positieve Gezondheid? “Door de monitor van Positieve Gezondheid kun je opzoeken welke stappen iemand wil zetten om een stukje positief gezonder te zijn. Wij laten diverse doelgroepen de digitale vragenlijst invullen. De 44 vragen geven de respondent inzicht in de beleefde gezondheid, waarna die persoon voor zichzelf kan bepalen wat belangrijk is en waar hij of zij graag mee aan de slag wil. Daarmee wordt de intrinsieke motivatie van een persoon gestimuleerd.”

Bron van ideeën

Volgens Kirsha leveren de data waardevolle inzichten op. “Wij krijgen een digitale verzameling van data, waarin ook de persoonlijke motivatie van personen wordt weergegeven. Een bron van ideeën om stappen te zetten naar een positief gezonder leven. Wensen variëren van ‘ik wil mijn buurvrouw helpen, want daar word ik blij van’, tot ‘ik wil fitter worden, zodat ik weer met mijn kleinkinderen kan voetballen’, tot ‘ik wil meer tijd overhouden voor mijn hobby’. Dit bronbestand van ideeën geeft Omring een indruk van wat wij als organisatie kunnen doen om in die wensen te faciliteren.”

Vrijwillige basis

Niet alleen cliënten en inwoners van de regio, maar ook de medewerkers binnen Omring worden gestimuleerd de monitor in te vullen. “Binnen ons dashboard hebben wij verschillende doelgroepen gedefinieerd. Dus ook medewerkers kunnen de vragenlijst invullen en aan de slag met hun gezondheid. Of zij kunnen een print maken van hun spinnenweb en dit meenemen in een ontwikkelgesprek met een leidinggevende. Maar het is altijd op vrijwillige basis. Positieve Gezondheid werkt niet als wij het opleggen. Veel mensen zien de meerwaarde van Positieve Gezondheid. Nog niet iedereen weet wat je er zelf op persoonlijk vlak mee kunt. Dat is een kwestie van de lange adem.”

Kritisch naar eigen gezondheid kijken

Kirsha ziet veel voordelen van het gebruik van de monitor Positieve Gezondheid. “Mensen gaan het steeds normaler vinden om kritisch naar hun eigen gezondheid te kijken en zelf regie te pakken om stappen te nemen. Anderzijds kunnen wij binnen de organisatie en zelfs regiobreed heel gericht kijken wat we kunnen doen om het mensen makkelijker te maken aan hun gezondheid te werken. Er is een grote noodzaak om mensen fit en vitaal te houden. Positieve Gezondheid staat dichtbij jezelf. Hierdoor kom je dus ook dichtbij de intrinsieke wens om te veranderen. Daar zit de kracht.”