• Onderzoek
  • 24 februari 2022

Onderzoek in TvZ Next magazine: effect van Positieve Gezondheid in wijkverpleging

Onderzoek in TvZ Next magazine: effect van Positieve Gezondheid in wijkverpleging

Yvanka Klein Holte heeft als wijkverpleegkundige verbonden aan de master Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht onderzocht wat het effect is als wijkverpleegkundigen en hun cliënten Positieve Gezondheid in praktijk brengen. Dat resulteert in een minder grote vraag naar zorg.

In het onderzoek werden 352 digitale cliëntendossiers vanuit de wijkverpleging van zorgorganisatie Sensire is een voor en na-onderzoek gedaan. Gegevens over de hoeveelheid ontvangen zorg thuis in minuten per week en de geselecteerde verpleegkundige diagnoses werden vergeleken tussen twee cliëntgroepen: cliënten die voor de introductie van PG wijkverpleging kregen (2018) en cliënten die na de introductie van PG wijkverpleging kregen (2020).

Het onderzoek toonde aan dat de twee groepen sterk van elkaar verschillen in de hoeveelheid ontvangen zorg thuis over een periode van zes weken. Cliënten die werden benaderd vanuit de visie van PG ontvingen structureel minder zorg.

Lees het hele artikel hier.