Onderzoek: meerwaarde Positieve Gezondheid voor gezondheidsbevordering

De gemeente Enschede heeft de ambitie dat alle inwoners van Enschede zo zelfstandig, gelukkig en gezond mogelijk kunnen leven. Daarom vroeg de gemeente het lectoraat Smart Health van Saxion om onderzoek te doen naar hoe Positieve Gezondheid hieraan kan bijdragen. Doel van het project was om te komen tot een gezamenlijk leertraject rondom de thema’s Positieve Gezondheid en gezondheidsbevordering.

Het onderzoek biedt het de gemeente Enschede en andere geïnteresseerden inzicht in de ervaringen van professionals met het toepassen van Positieve Gezondheid binnen de eerstelijnszorg en het welzijnsdomein. Hierbij is aandacht voor de werkwijze, opbrengsten, randvoorwaarden en uitdagingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn implicaties voor de praktijk en mogelijk vervolgonderzoek beschreven.

Elke ter Huurne, onderzoeker bij Smart Health: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat Positieve Gezondheid zowel binnen de eerstelijnszorg als bij wijkgerichte activiteiten een belangrijke meerwaarde kan hebben bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van patiënten en inwoners. Het onderzoek laat de door professionals ervaren voordelen en uitdagingen zien, net zoals de verwachte effecten en benodigde randvoorwaarden om te kunnen zorgen voor succesvolle implementatie en borging van Positieve Gezondheid in de praktijk.’