• Woon-en leefomgeving
  • 5 juni 2024

Onderzoek Provincie Zuid-Holland: Positieve Gezondheid draagt bij aan gezonde stedelijke ontwikkeling

Onderzoek Provincie Zuid-Holland: Positieve Gezondheid draagt bij aan gezonde stedelijke ontwikkeling

Hoe ziet stedelijke ontwikkeling eruit als je de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners als uitgangspunt neemt? Recent onderzoek in opdracht van Provincie Zuid-Holland laat zien hoe Positieve Gezondheid als uitgangspunt bij kan dragen aan toekomstige stedelijke ontwikkeling. Een stad bestaat immers uit meer dan alleen gebouwen en straten. De stad leeft, juist door de mensen die er recreëren, wonen en werken.

Het resultaat van het onderzoek naar gezonde verstedelijking zijn een aantal uitgelichte onderdelen om mee te nemen in het bouwen van woonwijken. Zo richt je op een verantwoorde wijze steden gezonder in, gericht op de Positieve Gezondheid van bewoners en de toekomst. De onderdelen die daar volgens de onderzoeksuitkomsten aan bijdragen zijn:

• Hechte duurzame gemeenschappen
• Ruimte voor klein en groot, groen en blauw
• Actief en inclusief reizen
• Nabijheid Duurzame veilige, woon- en werkomgeving
• Gezond eten

Deze aanpak van stedelijke ontwikkeling – gezondheid van bewoners als uitgangspunt nemen – wordt omgekeerd ontwerpen genoemd. Met deze methode zet je de mensen centraal en kun je ervoor zorgen dat de huidige bewoners en toekomstige generaties fijner leven en wonen. Zo wordt het mogelijk om betere leefomstandigheden te bieden in gebieden met meer woningen. En daar is zeker behoefte aan met de huidige vraag naar woonruimte in Nederland. Kortom, meer woonruimte én gezonder wonen in hetzelfde gebied.

Stad Dordrecht als voorbeeld voor gezonde verstedelijking

Bij het onderzoek is de naoorlogse wijk Sterrenburg in Dordrecht bestudeerd. Van wijken zoals Sterrenburg zijn er veel in Zuid-Holland. De Provincie wilde met het onderzoek ontdekken wat ervoor nodig is om wijken die na de oorlog zijn gebouwd te veranderen in gezonde en aantrekkelijke plekken om te wonen. In het onderzoek zijn de zes dimensies van Positieve Gezondheid toegepast op de fysieke omgeving van Sterrenburg. Daardoor is een totaal ander perspectief op stedelijke ontwikkeling en gebruik van ruimte verkregen.

De nieuwe perspectieven kan de Provincie meenemen in het vinden van een complete aanpak voor hoe ook andere steden zich zouden kunnen ontwikkelen. In die aanpak wordt Positieve Gezondheid weer meegenomen. Daarnaast heeft Provincie Zuid-Holland de ambitie om gezonde verstedelijking als thema mee te nemen in het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad.