Radboudumc heeft onderzocht wat de ervaringen zijn van mensen die het spinnenweb invullen en wat dat hun aan verandering brengt. Zorgverzekeraar VGZ gaf de opdracht voor dit onderzoek. Wat kwam daaruit?

De onderzoekers kregen respons van 67 mensen die het spinnenweb invulden en hun ervaringen daarmee wilden delen. In de onderzoeksgroep zaten wijkbewoners, ouderen, mensen met psychosociale problemen en mensen met een chronische aandoening. 93% waardeerde het invullen van de tool als ‘goed’ of ‘prima’.

Verbeterpunten herkenbaar

Het onderzoek bracht ook verbeterpunten aan het licht. Zo is de tool bijvoorbeeld niet toegankelijk voor mensen die weinig online vaardigheden hebben, zoals de oudere deelnemers in dit onderzoek. De verwachting was bovendien dat de deelnemers de uitkomsten van de tool zouden bespreken met een zorgverlener of iemand uit de omgeving. Maar dat gebeurde niet. Grondlegger Machteld Huber herkent die uitkomsten. ‘Wij spreken om die reden van ‘werken met Positieve Gezondheid’. Daarmee benadrukken we dat de tool onderdeel is van een consult of ontmoeting. En dat juist het gesprek ná het invullen van de gesprekstool cruciaal is om een proces naar eigen regie op gang te brengen.’

Implementatie en ondersteuning wenselijk

De onderzoeksgroep doet verschillende aanbevelingen voor de toekomst. Zo is het belangrijk om meer te investeren in de implementatie van de tool, zodat professionals die systematisch kunnen gebruiken. Ook pleiten de onderzoekers voor methodische ondersteuning bij het voeren van ‘het andere gesprek’ met patiënten.

Het onderzoeksrapport

Al Shamma, S., Dreis, L. van den, Wezep M. van & Wolf, J. (2018) Ervaringen met de gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’, evaluatie van een pilot. Nijmegen: Impuls, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc.

Lees er meer over op de website van het RadboudUMC.