• Onderwijs
  • 24 januari 2024

Ontwerpkader Positieve Gezondheid van ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland publiceert ontwerpkader Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid wordt steeds meer verwerkt in het onderwijs. Om de essentie van Positieve Gezondheid nog beter in het onderwijs te verweven, heeft het ROC Midden Nederland een ontwerpkader ontwikkeld. Hierin vind je de stappen die je doorloopt wanneer je leert werken met Positieve Gezondheid. Het ontwerpkader is toepasbaar op alle niveaus, van afdelingsmanager en onderwijsontwikkelaar tot docent en student.

‘Het ontwerpkader hebben we ontwikkeld binnen ons programma Gezond Stedelijk Leven’, vertelt Britt van Bladel, onderzoeker en projectleider Vitaliteit en Positieve Gezondheid bij ROC Midden. ‘De basis hebben we gelegd met behulp van kennis vanuit het iPH en een onderzoek vanuit ons ROC.’

‘Met het ontwerpkader willen we opleidingen helpen om Positieve Gezondheid volgens de essentie en de juiste stappen te verweven in hun onderwijs. We willen hier bijvoorbeeld uitlichten dat het belangrijk is dat Positieve Gezondheid begint bij jezelf en dat het belangrijk is om het eerst zelf een keer te ervaren. Ook staan er succesfactoren en een aantal tips voor docenten in. We hopen hiermee dat opleidingen zo niet aan de essentie van Positieve Gezondheid voorbijgaan en dat ze zich bewuster worden van wat ze eigenlijk allemaal al doen op dit gebied.’