“Onze burgers over 10 jaar gezonder en fitter”

Bij een scootmobielaanvraag was eerder de vraag: hoe ver kunt u lopen? Nu met Positieve Gezondheid in het achterhoofd kijkt de professional van de gemeente Roermond naar de vraag áchter de vraag. Waarom vraagt iemand een scootmobiel aan? Heeft de persoon echt een mobiliteitsprobleem of is hij bijvoorbeeld eenzaam? Een van de vele dingen die in Roermond al bereikt zijn door deze aanpak: breder kijken naar een gezondheidsissue. We vroegen Marianne Smitsmans, wethouder Sociaal Domein, Communicatie en Burgerparticipatie van die gemeente, hoe zij ervoor gaat zorgen dat de burgers van de Midden-Limburgse stad aan de Maas gezonder gaan worden.


Positieve Gezondheid is een goed antwoord
Roermond heeft een flinke sociaaleconomische problematiek. Het is overduidelijk dat er verbanden bestaan tussen gezondheid, armoede, schulden en participatie in de samenleving. Positieve Gezondheid kwam als geroepen. “In Roermond waren we op dat moment bezig met de nieuwe gezondheidsnota en de decentralisaties van WMO, jeugdwet en participatiewet. Dat kwam allemaal samen. Machteld Huber is mijn grote inspiratiebron. Het gedachtegoed sluit helemaal aan bij mijn idee dat zaken in samenhang gezien moeten worden en niet los van elkaar. Positieve Gezondheid is een goed antwoord om in samenhang de problemen aan te pakken”, vertelt Smitsmans.

De vraag achter de vraag
Gemeente Roermond koos ervoor om het spinnenweb van Huber in het hele beleid van het sociaal domein te gebruiken. Alle medewerkers van sociale zaken en het zorgteam (sociale wijkteam) zijn hierin geschoold. De keukentafelgesprekken, oftewel de intakes bij de WMO-aanvragen, verlopen nu heel anders. “Onze medewerkers waren meteen enthousiast, alhoewel het natuurlijk wel wennen was. Als je eerst een vragenlijst hanteert en nu open vragen moet stellen, vergt dat natuurlijk wel iets van de medewerkers. Maar het wordt steeds meer gemeengoed. Ze vragen nu echt door. Van waar komt die vraag voor een scootmobiel? Is die persoon niet op een andere manier beter geholpen, door een maatje aan te wijzen? Kan hij of zij niet beter regelmatig bezoekjes brengen aan een ontmoetingscentrum? Eerder werd zo’n scootmobiel toegekend als iemand geen 500 meter meer kon lopen. Dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Het is echt maatwerk geworden. Dat is een groot verschil.”

Effecten zijn al zichtbaar
Niet alleen bij de WMO-aanvragen merk je de positieve vibe van Positieve Gezondheid. Er vindt ook een groot aantal initiatieven en projecten plaats binnen de gemeentegrenzen. In een paar wijken draait de pilot Healthy Life: een combinatie van bewegen, gedrag en voeding. Het is persoonlijke coaching op leefstijl. Mensen worden daarnaast gestimuleerd te bewegen in groepsverband. Ook zelfredzaamheid en participatie zijn belangrijke onderdeel van deze pilot. Huisartsen, het ziekenhuis en de zorgverzekeraar kijken samen hoe ze de zorgbehoefte kunnen terugdringen en hoe ze in preventieve sfeer de mensen fitter kunnen maken en houden. Bewustwording is hierin heel belangrijk. De resultaten zijn nog niet gemeten, maar in de praktijk zijn de effecten al zichtbaar.

Door Positieve Gezondheid pakken we problemen in samenhang aan

Marianne Smitsmans

Alleen nog maar water drinken op school
Ook lopen er projecten, zoals Dementievriendelijk Roermond, Seniorvriendelijk Roermond, Eenzaamheid en depressie en Actief Gezond. “Bij dit laatste project leren vrouwen met een migratieachtergrond samen gezond te koken. Minder zoet, minder vet en met meer groenten. Daarnaast gaan ze als groep bewegen en krijgen ze les in mindfulness. Ik reik aan het einde van het traject altijd de certificaten uit. Het is keer op keer een gezellige club vrouwen die elkaar na afloop ook opzoekt. Dat is mooi.”

Neem liever de trap
Bewustwording is ook aan de orde van de dag binnen de muren van de gemeentelijke gebouwen. Waar het kan: meer groen en stimuleren om meer te bewegen. “Er hangt bijvoorbeeld een briefje in de lift neem liever de trap. Er zijn statafels op kantoren neergezet, zodat er ook staand vergaderd kan worden. En er kan gebruikgemaakt worden van fietsstoelen bij bureaus. Alles voor een betere leefstijl”, vertelt de Roermondse wethouder.

Over 10 jaar gezonder en fitter
Marianne Smitsmans kijkt vooruit en hoopt dat Positieve Gezondheid geborgd wordt in de samenleving. “Als we het maar overal laten terugkomen dan groeit de bewustwording en verandert ook het gedrag van de mensen. De effecten zullen we pas zien op de lange termijn. Hopelijk zijn onze burgers over 10 jaar gezonder en fitter, zodat ze gelukkiger zijn, actief kunnen deelnemen in onze samenleving, weer aan het werk kunnen en er minder armoede en minder schulden zijn.”