• Praktijk
  • 14 april 2021

Pedagoog Femke brengt in haar praktijk de perspectieven van ouders en kinderen bij elkaar met Positieve Gezondheid

Pedagoog Femke brengt in haar praktijk de perspectieven van ouders en kinderen bij elkaar met Positieve Gezondheid

Femke Kooijmans is pedagoog en runt samen met een collega Anne-Marije van Riet Beweging in Ontwikkeling waar zij kinderen en jongeren met chronische pijn of vermoeidheid begeleiden. Femke en haar collega Anne Marije werken met Positieve Gezondheid in hun praktijk. Niet alleen met kinderen en jongeren, maar juist ook met de ouders.

Leefwereld van kinderen

Femke was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Kindtool van Positieve Gezondheid. “Eigenlijk werkte ik al onbewust met Positieve Gezondheid. De brede blik is voor mij essentieel in het werken aan Positieve Gezondheid. Daarom was ik ook zo verheugd dat er ook een tool voor kinderen en jongeren werd ontwikkeld. Met deze tools hebben we beter zicht op de leefomgeving en denkwereld van kinderen en jongeren.”

Ouders begrijpen hun kind beter

In de praktijk van Femke worden niet alleen kinderen en jongeren, maar ook ouders gevraagd de vragenlijst van Positieve Gezondheid in te vullen. “Dat geeft mij heel veel informatie over hoe zij hun kind zien en wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Dat wordt inzichtelijk op de andere dimensies in het spinnenweb en dat kan best confronterend voor ouders zijn. Vaak is een hulpvraag veel omvangrijker dan de lichamelijke aandoening. De ingang van de oplossing zit vaak ergens anders dan bij het lijf.” Wat voor ouders belangrijk is, verschilt vaak van wat voor het kind van belang is. “Zo zie ik bijvoorbeeld vaak dat een kind uitvalt op leefgebieden als school, sport of vriendjes. Ouders zetten dikwijls het perspectief van school voorop. Ze willen dat hun kind geen vertraging of achterstanden oploopt. Terwijl voor een kind de dimensie Meedoen veel belangrijker kan zijn. Met Positieve Gezondheid brengen we de twee perspectieven – van ouders en van kinderen – bij elkaar. En daardoor ontstaat communicatie. Door dat wat ouders en kinderen echt willen met elkaar in verbinding te brengen, is er beweging mogelijk naar elkaar toe. Zo kan het gebeuren dat een kind eerst weer volledig mee gaat doen met sport of hobby om vervolgens in te stromen op school. Als pedagoog kan ik de mechanismen uitleggen aan ouders waardoor ze vertrouwen hebben deze weg in te slaan. Door het vertrouwen voelt het kind zich gesteund en dit draagt vervolgens weer bij aan de gezondheid. Kortom, je doorbreekt de vicieuze cirkel. Indirect helpen we ouders zo ook veerkrachtiger te worden; ze krijgen meer context en begrijpen hun kind beter.”

Prestatiedruk

“Kinderen vinden het interessant om het spinnenweb van Positieve Gezondheid in te vullen. We doen dat spelenderwijs door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Vaak vinden kinderen de uitkomsten confronterend. Het gaat niet langer alleen om het lijf, of over pijn of vermoeidheid. Door het spinnenweb samen in te vullen kan ineens zichtbaar worden hoe weinig ontspanning er in hun leven is. Of dat ze naast school geen activiteiten hebben waar ze voldoening uithalen. In deze tijd worden kinderen enorm cognitief aangesproken. Op school zijn kinderen vaak taakgericht bezig en voelen ze prestatiedruk. De kindtool van Positieve Gezondheid maakt zichtbaar waar het kind meer aandacht in zijn leven aan wil schenken zodat hij vitaler wordt. En waar het kind meer aandacht aan wil besteden kan soms heel verrassend zijn. Het eerst inzichtelijk maken kan dus confronterend zijn, maar het geeft direct zicht op waar voor het kind de winst te halen valt.”

Veerkrachtige leerlingen

Femke zou het gebruik van de kindtool graag aan collega’s in de zorg, maar ook in het onderwijs aanraden. “Wil je veerkrachtige leerlingen, durf dan eens een ander gesprek te voeren. Juist om gezond te blijven. Kinderen en jongeren zijn goede gesprekspartners. Zij weten vaak goed te verwoorden wat er nodig is als de juiste vragen gesteld worden. De kindtool is daarbij een prettige hulp. Door het andere gesprek voelen ze zich meer gehoord en gesteund. Ik zie het als een kans voor het onderwijs om hier meer ruimte voor te maken. Niet wachten tot een kind vastloopt maar inzetten om kinderen en jongeren zichzelf goed te leren kennen. Weten wat je nodig hebt om je gezond te voelen. Zo leren we kinderen terug te bouncen van tegenslagen.”

Tips van Femke

  • Het startpunt van het antwoord op de hulpvraag van het kind ligt soms ergens anders dat bij het lijf. Dat kan enorm verrassend zijn. Positieve Gezondheid biedt dat inzicht.
  • Besef je altijd dat de perspectieven van ouders en kinderen enorm uiteenlopend kunnen zijn. En datzelfde geldt voor leraren en leerlingen.
  • Wakker simpelweg eens aan dat kinderen anders kijken naar hun eigen welzijn, bijvoorbeeld door over Positieve Gezondheid te vertellen of de animatie over de Kindtool te laten zien.
Bekijk de animatie over de Kindtool