• Onderzoek
  • 24 januari 2024

Pilot brengt maatschappelijke impact Positieve Gezondheid in beeld

Pilot brengt maatschappelijke impact Positieve Gezondheid in beeld

In 2019 ging de wijk Presikhaaf in Arnhem aan de slag met Positieve Gezondheid. Een huisartsengroep zette samen met de rest van de wijk in op het verbeteren van de zorg voor inwoners, het verbeteren van de samenwerking in de wijk en het verlagen van de werkdruk. De resultaten zijn positief. Wat valt op?

De aanleiding voor de pilot was de toenemende werkdruk in combinatie met een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Tijdens de pilot is Positieve Gezondheid geïmplementeerd in de huisartsengroep en is er ingezet op samenwerken vanuit Positieve Gezondheid met de andere professionals in de wijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van werksessies in de wijk, het trainen van professionals en het verlengen van de consultduur.

Kosten en baten

Door middel van een Social Return on Investment Quickscan (SROI QS) zijn de resultaten van de pilot in beeld gebracht. Een SROI is een internationaal gevalideerde methodiek om de economische en maatschappelijke waarde van een interventie zichtbaar te maken.

De resultaten van de pilot in Presikhaaf leiden tot een SROI van 2,41. Dit betekent dat een investering van €1 euro in de pilot Positieve Gezondheid, een maatschappelijke meerwaarde van €2,41 heeft opgeleverd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de pilot heeft geleid tot een toename in werkplezier in de huisartsengroep en een verlaging van zorgkosten.

Domein-overstijgend samenwerken

‘Een belangrijke succesfactor is dat in deze pilot Positieve Gezondheid als integrale visie benaderd is die in de hele praktijkvoering is toegepast, inclusief in de samenwerking met partners in de wijk’, vertelt Kim Boerakker, adviseur bij ProScoop en auteur van het onderzoek. ‘Deze SROI QS toont aan dat voor Positieve Gezondheid domein-overstijgende samenwerking een belangrijke succesfactor is. De kosten en baten van het werken met Positieve Gezondheid bevinden zich niet enkel bij één domein. Om de werkwijze van Positieve Gezondheid duurzaam te implementeren en te financieren is elke betrokkene nodig.’

‘De resultaten uit de pilot en de SROI kunnen ook op andere plekken gebruikt worden als middel om de dialoog aan te gaan over wat we van elkaar nodig hebben om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan’, aldus Boerakker.