Podcast Happy@Work met Positieve Gezondheid

In de Happy@Work Podcast krijgen luisteraars praktische en concrete tips om direct hun (werk) geluk te vergroten. Het zijn toegankelijke afleveringen met onderwerpen die voor veel mensen herkenbaar zijn. In aflevering 219 komt Positieve Gezondheid uitgebreid aan bod. Hoe kan Positieve Gezondheid helpen om werkgeluk te vergroten? Aan het eind van de podcast werd er een prijsvraag uitgeloot met het Handboek Positieve Gezondheid als prijs.