Positief Gezond Werkgeverschap

Positieve Gezondheid wordt tegenwoordig niet alleen ingezet in de relatie tussen professionals en hun cliënten, maar ook als waardevolle benadering in de relatie tussen werkgever en medewerkers. Goede prestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven. Dit vraagt om Positief Gezond werkgeverschap.  

Het verankeren van Positieve Gezondheid binnen Positief Gezond werkgeverschap leidt naar verwachting tot: 

  • meer gezondheid bij werknemers 
  • meer eigen regie,  
  • meer betrokkenheid en werkplezier en  uiteindelijk ook tot behoud van personeel,
  • meer productiviteit en
  • minder verzuim. 

Een mens is veel meer dan alleen medewerkerDenk aan ouder, mantelzorger of vrijwilliger. Vanuit een integraal mensbeeld en een brede benadering van gezondheid legt Positieve Gezondheid relatie met alle aspecten van gezondheid. Ook die aspecten die doorgaans buiten de werkomgeving worden gelegd, zoals bijvoorbeeld sociale contacten, toekomstperspectief, lekker in je vel zitten en maatschappelijke betrokkenheid. Ook deze aspecten zijn van invloed zijn op de gezondheid van een medewerker en daarmee ook op de prestaties van een organisatie.

De impact van de inzet vanuit HR op de medewerkers en de organisatie is afhankelijk van de mate waarin het is georganiseerd. In de meest beperkte zin voorziet de inzet vanuit HR alleen in het wettelijk vereiste minimum. In de meeste uitgebreide zin heeft de HR-inzet invloed op alle strategische, tactische en operationele aspecten van de organisatie. In de cirkel hiernaast is te zien met welke termen hieraan gerefereerd kan worden.  IPH en AiG werken samen aan het verankeren van Positieve Gezondheid in organisaties.  

IPH ontwikkelde al eerder de handreiking ‘Hoe past Positieve Gezondheid in de Werkomgeving’.

Vitaal Bedrijf 

Het programma Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, biedt een ondersteuningsaanbod voor ondernemingen met 10 tot 250 medewerkers om met vitaliteit aan de slag te gaan. In opdracht van Vitaal Bedrijf hebben Mediquest en iPH in samenwerking met het Trimbos instituut, het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Voedingscentrum een vitaliteitscan ontwikkeld. Vanuit een dashboard kan de werkgever via het platform van Vitaal Bedrijf aanbod op het gebied van verschillende vitaliteitthema’s vinden om op te nemen in een vitaliteitsprogramma. In het dashboard is tevens de mogelijkheid om te benchmarken: bedrijven kunnen hun resultaten vergelijken met andere (soortgelijke) bedrijven. Ook is een adviesgesprek over vervolgstappen mogelijk. Bedrijven die de vitaliteit van hun medewerkers willen bevorderen, kunnen via Vitaal Bedrijf een gratis oriëntatiescan invullen om de wensen en behoeften voor de organisatie in kaart te brengen. 

 

Vitaliteitsscan

De vitaliteitsscan is een digitale vragenlijst over vitaliteit voor organisaties gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De medewerker krijgt een overzicht van zijn of haar persoonlijke resultaat. Dit resultaat is visueel en positief vormgegeven. Het laat zien hoe het gaat en nodigt de medewerker uit om zelf te kijken of er iets is wat hij/zij zou willen veranderen.  

Voor de werkgever worden de resultaten van medewerkers anoniem verzameld in een interactief dashboard. Ook hier staat motivatie centraal: waar willen medewerkers graag aan werken en waar is dus draagvlak voor?  

 

Start pilot Positief Gezond Werkgeverschap

Het iPH start in 2021 met een pilot voor organisaties die Positief Gezond Werkgeverschap willen vormgeven en die Positieve Gezondheid al als uitgangspunt in werkwijze hebben opgenomen. Ons ziens is de stap voor organisaties, die Positieve Gezondheid al in de professional – patiënt relatie inzetten naar het gebruik ervan in de werkgever – werknemer relatie eenvoudiger dan voor organisaties die nog onervaren met het gedachtegoed zijnBovendien: als medewerkers al met Positieve Gezondheid werken in de benadering van patiënten dan zijn zij de beste ambassadeurs 

Als jouw organisatie geïnteresseerd is in deelname aan de pilot, neem dan vooral contact op met Lizzy van der Kooij.