"Business as usual"

Op het moment dat de Sociale Agenda van de Provincie Limburg in 2016 werd vastgesteld met Positieve Gezondheid als uitgangspunt, wilden de GGD Zuid-Limburg en de GGD Limburg-Noord samen met hun overlegpartners aansluiten. Te meer omdat de geneeskundige gezondheidsdienst graag ziet dat de gemeenten gaan handelen naar en werken met Positieve Gezondheid.  

Mensen bepalen de norm
Bert Hesdahl is vanuit GGD Zuid-Limburg – net als Nicole Bosman vanuit GGD Limburg-Noord –gedetacheerd bij de Provincie Limburg om enthousiast en met grote betrokkenheid als beleidsmedewerker zich bezig te houden met Positieve Gezondheid. Hesdahl vertelt: “Bij de Limburgse GGD’en waren we al bezig met Positieve Gezondheid. De Noordelijke Maasvallei zelfs als één van de eerste in Nederland. Ikzelf was ook enthousiast over het gedachtegoed van Machteld Huber. Haar ideeën over gezondheid waren heel anders dan de GGD tot dan toe voor ogen had. Iemand met overgewicht of een chronische aandoening kan zich toch gezond voelen. Mensen bepalen hun eigen norm. Dit was natuurlijk heel gedurfd, maar we wisten bij de GGD dat op deze manier naar gezondheid kijken mensen en organisaties kon gaan helpen om stappen te zetten.”

Verbinding is belangrijk resultaat
“We hebben geprobeerd ons enorme netwerk te inspireren en motiveren om aan te sluiten. Met succes. En belangrijk: de GGD heeft ervoor gezorgd dat gemeenten Positieve Gezondheid omarmd én opgenomen hebben in hun gezondheidsbeleid. GGD Zuid-Limburg is veel bezig met de aanpak van gezondheidsachterstanden, die zijn in het zuiden van Limburg het grootst. Het komt daarnaast in veel andere initiatieven terug. In Noord-Limburg zijn Weert in Beweging en de Gezondste Regio 2025 actief met een duurzame gezonde toekomst en houden de begeleiders met de bewoners van woonvoorziening De Baersdonck periodiek een gesprek vanuit het spinnenweb doorverwijzingen naar het ziekenhuis door het gesprek vanuit Positieve Gezondheid te voeren. Ook verbinding is een belangrijk resultaat. Er zijn partijen die anders nooit met elkaar om tafel hadden gezeten. Bijvoorbeeld het Maastricht UMC+ en Wonen Limburg. Nu zijn het serieuze gesprekspartners van elkaar. Dat is het mooie van deze beweging”, vervolgt Hesdahl.

Partijen die normaal gesproken niet met elkaar om tafel zouden gaan, zijn nu serieuze gesprekspartners van elkaar

Bert Hesdahl

Business as usual
Het is de bedoeling dat die verbinding en samenwerking tussen de verschillende partijen blijft bestaan. En dat Positieve Gezondheid een vaste plek krijgt binnen alle organisaties en in het denken en handelen van professionals. Bert Hesdahl sluit af met: “Laten we hopen dat er een blijvende andere blik op gezondheid komt. Het zou sowieso mooi zijn als Positieve Gezondheid business as usual wordt.”