• Beleid
  • 13 december 2018

Positieve Gezondheid in de gemeente: 6 tips voor implementatie

Een vaak gestelde vraag is, of gemeenten Positieve Gezondheid ook in kunnen zetten om de gezondheid van groepen burgers te bevorderen? Bijvoorbeeld in de wijk, op school of in de buurt?

Veel mensen kennen het spinnenweb-model van Positieve Gezondheid als instrument om van één individu de Positieve Gezondheid in kaart te brengen en daarover in gesprek te gaan. Met een uitbreiding naar de leefomgeving biedt Positieve Gezondheid ook houvast voor verbeteringen in de bredere leefomgeving. Daarmee maken we de stap van het individuele naar het collectieve niveau.

Malou Timmers van iPH zette de tips op een rijtje

  1. Zoek een haakje: koppel Positieve Gezondheid beleidsmatig aan een maatschappelijke uitdaging en geef het zichtbaar een plek in beleidsplannen of agenda’s. Dit nodigt andere partijen uit om aan te haken.
  2. Draag verantwoordelijkheid breed: hoe meer partners meedoen hoe beter en hoe meer impact op de maatschappelijke uitdaging.
  3. Houd oog voor waar het schuurt: je zult vertrouwde processen moeten loslaten en de regie uit handen geven. Het gaat erom om met elkaar aan een gemeenschappelijk doel te werken.
  4. Laat je niet verleiden door politieke, bestuurlijke of commerciële belangen.
  5. Denk vooraf na over burgerparticipatie: met burgerparticipatie vergroot je het gevoel van eigenaarschap wat bijdraagt aan de mate waarin mensen regie over eigen leven nemen.
  6. Breng focus aan: de breedte van Positieve Gezondheid is de kracht, maar kan ook de valkuil zijn.
  7. Kies met elkaar voor initiatieven waar de energie zit.
  8. Stuur op de grondbeginselen van Positieve Gezondheid: zorg ervoor dat veerkracht, zeggenschap en eigen regie de uitgangspunten zijn van hoe je het proces inricht.

Lees de hele blog hier.