• Praktijk
  • 21 oktober 2015

Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én gezondheid

Machteld Huber en Hans Peter Jung beschrijven in een publicatie in het tijdschrift Bijblijven hoe positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk het contact tussen huisarts en patiënt positief beïnvloedt. Jung beschrijft hoe de afgelopen jaren de werkdruk steeds groter is geworden, het contact met patiënten korter en het aantal doorverwijzingen hoger. Met Huber’s concept, waarin functioneren, veerkracht en regie centraal staan, vindt Jung zijn oorspronkelijke motivatie weer terug om samen met patiënten te zoeken naar de wezenlijke vraag die zij hebben.

Bronvermelding

Huber, M. en Jung, H.P. (2015). Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid. Een nieuwe invulling van gezondheid, gebaseerd op de beleving van de patiënt: ‘Positieve gezondheid’Bijblijven – Praktische huisartsgeneeskunde. 31:589–597.