Positieve Gezondheid voor de toezichthouder

Aan de slag gaan met Positieve Gezondheid vraagt om bestuurlijke moed. Daarom is het belangrijk dat het gesprek hierover ook gevoerd wordt onder bestuurder(s) en toezichthouders. Hierbij vijf tips van iPH-adviseur Mieke Reynen – zelf ook toezichthouder.

 

  1. Ga in gesprek over Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een belangrijke maatschappelijk ontwikkeling die steeds meer wordt omarmd en toegepast. Wat is de betekenis van deze brede kijk op gezondheid en wat houdt dit gezondheidsconcept in voor onze organisatie, samenwerking en maatschappelijke opdracht? Dit soort vragen stellen bestuurders en toezichthouders zichzelf steeds vaker. Daarnaast worden ze aan de orde gesteld in themabijeenkomsten met de ondernemingsraad, de cliëntenraad of de huurdersparticipatieraad.

  1. Denk over domeingrenzen heen

Als je zelf eerst kennis maakt met het gedachtegoed door het spinnenweb in te vullen, ervaar je dat gezondheid meer is dan afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies naar je eigen gezondheid kijken, biedt perspectieven in veerkracht en eigen regie. Het brede gezondheidsconcept vraagt om samenwerken, dwars door alle domeinen heen. Ook met partijen waaraan je in eerste instantie niet snel denkt.

  1. Benoem de toegevoegde waarde voor de organisatie

Als je gezamenlijk producten en diensten realiseert vanuit het perspectief van de burger, kan het zijn dat de eigen organisatie even niet centraal staat. Dat kan pijn doen. Ga daarover in gesprek met de bestuurder en plaats het concept in de context van de toekomstige strategie en koers van de organisatie. Hoe kijken we aan tegen zorg, welzijn, welbevinden en gezondheid op termijn? En hoe blijven we als organisatie betekenisvol en toekomstbestendig? Wie hebben we hierbij nodig en wanneer zijn welke stappen nodig?

  1. Zie het proces als resultaat

Het provinciebestuur in Limburg heeft op een gegeven moment gesteld: we geloven in dit concept. Het biedt goede kansen om weerbarstige gezondheidsvraagstukken in de provincie op te pakken. We gaan aan de slag met Positieve Gezondheid en we zien het proces als resultaat. Dat is een enorme omslag in denken. De oude bestuurlijke denkwijze is: hoe gaat dit traject eruit zien en wat levert het op? In plaats van controle te willen houden, spreek je nu juist uit dat je vertrouwt op het concept. En dat je erop vertrouwt dat de organisatie in staat is te doen wat de burger of patiënt vraagt. Bij die bestuurlijke moed hebben bestuur en toezicht elkaar nodig.

  1. Verken de uitdagingen en kansen

Bespreek met elkaar welke uitdagingen de organisatie kan tegenkomen door vanuit het brede gezondheidsconcept te werken. Wet- en regelgeving lopen altijd achter innovaties aan. Om tot vernieuwing te komen, zal je dus wellicht buiten de lijntjes moeten opereren. Wat legitimeert de organisatie om dat te doen, met welke onderbouwing is dat te verantwoorden? In die verantwoording staat het belang van de patiënt of burger voorop.

 

Een masterclass volgen over Positieve Gezondheid en governance?

Ben je nieuwsgierig geworden naar het concept Positieve Gezondheid? En wil je samen met andere toezichthouders uit verschillende domeinen reflecteren op de uitdagingen? Kom dan naar de masterclass.

Datum: 11 maart of 30 september

Avicenna voor:

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

Inschrijven: via nvtz of vtw-academie

De masterclass wordt uitgevoerd door iPH en Schraven Advies