• Onderzoek
  • 2 april 2024

Rapid review brengt wetenschappelijke kennis Positieve Gezondheid in kaart

Rapid review brengt wetenschappelijke kennis Positieve Gezondheid in kaart

Het afgelopen jaar heeft een groep van onderzoekers hard gewerkt om bestaande wetenschappelijke kennis rondom Positieve Gezondheid in kaart te brengen. In een onlangs gepubliceerde rapid review benadrukken zij de potentie van Positieve Gezondheid en mogelijke nieuwe invalshoeken voor toekomstig onderzoek.

Al vanaf de introductie van Positieve Gezondheid wordt er veel onderzoek gedaan naar het gedachtegoed. Wat nog ontbrak is een overzicht van wat al deze onderzoeken aan kennis hebben opgeleverd. En vooral: waar nog behoefte aan is. ‘Onze rapid review bundelt daarom niet alleen de huidige kennis, maar ook de aanbevelingen, feedback, discussiepunten en benodigd toekomstig onderzoek’, vertelt onderzoeker Marja van Vliet. De rapid review sluit daarmee aan op de onlangs gepubliceerde Kennisagenda Positieve Gezondheid.

Ruimte voor vervolgonderzoek

‘Wat we hebben gevonden in de nationale en internationale wetenschappelijke literatuur is dat er veel onderzoek bekend is, binnen allerlei doelgroepen. Dit zijn vooral onderzoeken in de eerstelijnszorg, maar bijvoorbeeld ook in wijken en de leefomgeving. Wat opvalt is dat er naar de andere brede thema’s van de Kennisagenda minder onderzoek bekend is, zoals gezond opgroeien en werk. Natuurlijk is dat niet heel verwonderlijk aangezien Positieve Gezondheid is geïntroduceerd in de zorg, maar het biedt wel ruimte voor toekomstig onderzoek’, aldus Marja.

Waar vervolgonderzoek zich ook op kan richten, is het concept Positieve Gezondheid zelf. ‘Positieve Gezondheid is al wetenschappelijk onderbouwd, maar dit kan nog verder verfijnd worden. Wat is Positieve Gezondheid precies? En hoe kunnen we de methode ‘Het andere gesprek’ nog meer richting geven? Ook merken we een behoefte aan nieuwe inzichten over hoe je onderzoek doet naar Positieve Gezondheid als integraal zorgconcept. Dat is uitdagend, want het is een volledige systeemaanpak en het behelst veel meer dan een simpele interventie. Daar zijn dus ook andere manieren van onderzoek voor nodig om dat in kaart te brengen.’

Uitnodiging aan onderzoekers

Over het algemeen toont de literatuur in de rapid review aan dat Positieve Gezondheid goed aansluit op de maatschappelijke trend van ‘gezondheidsdenken’ in plaats van ‘ziektedenken’. ‘Dat geeft extra stimulans om de onderzoeksvragen die er nog liggen ook daadwerkelijk met elkaar op te pakken. Onze rapid review en de Kennisagenda zijn daarmee meteen een uitnodiging aan partners en onderzoekers in Nederland om hiermee aan de slag te gaan’, aldus Marja.