• Beleid
  • 5 april 2016

Rapport “Positieve Gezondheid in Nederland: Wie, wat, waarom en hoe?”

spinnenweb positieve gezondheid

Institute for Positive Health inventariseerde in opdracht van ZonMw de belangstelling voor Positieve Gezondheid in de zorg in Nederland. Ook werd gekeken naar de motieven en behoeftes rond het gebruiken van positieve gezondheid. Er is veel enthousiasme bij zorgprofessionals, maar ook duidelijke uitspraken over wat nodig is voor de verdere ontwikkeling. Lees meer over Positieve Gezondheid in de factsheet positieve gezondheid bij ZonMw, over het project Positieve Gezondheid in de Praktijk of download het hele rapport hier (pdf).

Bronvermelding

Ellen van Steeklenburg, Ingrid Kersten, Machteld Huber: Positieve Gezondheid in Nederland: Wie, wat, hoe, waar en waarom? Rapport in opdracht van ZonMw, maart 2016.

Lees ook Videoportretten van 12 professionals over positieve gezondheid