• Beleid
  • 25 april 2022

Rapportage RIVM: Het toepassen van brede gezondheidsconcepten; inspirerend en uitdagend voor de praktijk

Rapportage RIVM: Het toepassen van brede gezondheidsconcepten; inspirerend en uitdagend voor de praktijk

Het RIVM heeft, in opdracht van VWS, een onderzoek afgerond waarin drie regio’s die werken met een breed gezondheidsconcept, zoals Positieve Gezondheid, twee jaar lang zijn gevolgd. In dit onderzoek zijn op basis van ervaringen van bestuurders, beleidsmakers, (zorg)professionals en inwoners zeven elementen geïdentificeerd die de kans van slagen van de toepassing van een breed gezondheidsconcept vergroten.

Daarnaast is er ook gekeken wat inwoners en (zorg)professionals merken doordat er vanuit een breed gezondheidsconcept gewerkt wordt. Download de rapportage via deze link: Enthousiasme maar ook uitdagingen bij werken met brede kijk op gezondheid | RIVM