• Beleid
  • 20 augustus 2020

Regioplan Gezonde Gebiedsontwikkeling in de Noordelijke Maasvallei

Regioplan Gezonde Gebiedsontwikkeling in de Noordelijke Maasvallei

De Noordelijke Maasvallei in Limburg is een kwetsbare regio door vergrijzing en krimp. Het regioplan Gezonde Gebiedsontwikkeling (augustus 2020) moet ertoe leiden dat de regio meer regie neemt in de regionale werving en besteding van middelen. Door onder andere de toepassing van Positieve Gezondheid kunnen plannen zichzelf uiteindelijk financieren. Er treden dan besparingen in zorgkosten op, die worden ingezet voor nieuwe investeringen in een gezonder landschap.