SRH en Positieve Gezondheid: hoe sluit dat op elkaar aan?

Hoe kan Positieve Gezondheid de Steunend Relationeel Handelen-methodiek in de GGZ versterken? Dat onderzocht Jacquelin Zents, hoofdopleider Steunend Relationeel Handelen bij RINO.

Het werken met Positieve Gezondheid in de GGZ zorg levert een aantal voordelen op:

 • Door het integreren Positieve Gezondheid en het Spinnenweb met Steunend Relationeel Handelen zal samenwerking met andere disciplines vergemakkelijken.
 • Door te werken met PG en het Spinnenweb komt er binnen de zorg meer focus op
  gezondheid ipv op ziekte, zoals ook het ministerie van VWS dat inmiddels benadrukt, werken
  we zo mee aan een meer gepast gebruik van zorg en komt er nog meer aandacht voor het
  welzijn van een cliënt. En dat is passend nu het werk van de GGZ-professional steeds meer in
  de wijk plaatsvindt.
 • Door te werken met het Spinnenweb leert de hulpverlener meer maatschappelijke taal te spreken in de gesprekken met een cliënt.

In Emergis Zeeland wordt in 2022 daarom gestart met een pilot.