• Onderzoek
  • 18 september 2017

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek: “Ziekte en gezondheid op de snijtafel”

positieve gezondheid

Machteld Huber is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een nieuw gezondheidsconcept. Dit concept is inmiddels alom bekend in de zorgsector en wordt door velen omarmd als een zinvol alternatief voor de WHO definitie. Huber was spreker op het jaarsymposium van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde over gezondheidsbegrippen. In dit interview vertelt zij hoe ze tot dit concept gekomen is en wat het inhoudt. We leggen haar ook enkele kritische vragen voor van de andere sprekers die in hun bijdragen in dit themanummer zijn terug te lezen.

Interview Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, september 2017.