Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Het concept biedt goede kansen om samen te werken met anderen, binnen en buiten de zorg. Je hebt elkaar immers nodig om mensen een handelingsperspectief te kunnen bieden. Positieve Gezondheid prikkelt om over de muren van je eigen discipline een oplossing te zoeken of te creëren. Wat zijn de tips van Machteld Huber?

Gebruik de taal van het Spinnenweb

‘Professionals spreken niet altijd dezelfde taal. Ze gebruiken logischerwijs de vertrouwde begrippen uit hun eigen vakgebied om zaken te duiden. Dat maakt samenwerken soms lastig: je begrijpt elkaar niet goed. Het Spinnenweb helpt om elkaar beter te verstaan. Het gaat om termen die iedereen begrijpt, ze zijn van alledag. Positieve Gezondheid gaat immers over verschillende levensterreinen. Van fysieke gezondheid en betekenisvolle relaties tot veerkracht en mee kunnen doen in de samenleving. We horen terug uit de praktijk dat de termen in het Spinnenweb een gemeenschappelijke taal bieden waarin iedereen elkaar verstaat. Ook de patiënt.’

Kijk mee vanuit elkaars perspectief

‘Samenwerken gaat het beste met mensen die je bekend en vertrouwd zijn. Leer elkaar beter kennen door eens vanuit elkaars perspectief mee te kijken. Woon een vergadering van de ander bij. Of loop eens een dag mee. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen, wanneer je elkaar nodig hebt en hoe je bijvoorbeeld op welk moment het beste kunt doorverwijzen. Zo hoorde ik van een huisarts die nu met regelmaat de vergadering bijwoont van het sociaal wijkteam. Als je weet wat er speelt op elkaars werkgebied, kun je de patiënt beter van dienst zijn.’

Let op privacy

‘Werk je samen om patiënten te helpen aan een handelingsperspectief? Hou dan wel de privacy van patiënten in de gaten. Je kunt niet zomaar alle informatie delen die je over de patiënt hebt. Vraag daarvoor altijd toestemming aan de patiënt.’

Maak goede afspraken

‘Duurzaam samenwerken vraagt om afspraken maken. Wie houdt bijvoorbeeld het overzicht en de regie? Hoe voorkom je dat patiënten op verschillende plekken steeds opnieuw het Spinnenweb moeten invullen? Zijn er afspraken nodig over wie wat financiert? Een goede regel kan zijn dat degene waar de patiënt binnenkwam de centrale contactpersoon blijft. Maar dat is geen must.’

Hou het eerst klein

‘Begin niet meteen groot: breid stap voor stap de samenwerking uit. Begin altijd met een coalition of the willing. Begin met elkaar aan een vraagstuk van patiënten waarop het vanzelfsprekend is om daarop te gaan samenwerken, of waar je alleen niet uit komt. Zo worden bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) goede ervaringen opgedaan met Positieve Gezondheid. Probeer uit wat werkt en wat niet – en leer daarvan. Kijk ook eens naar hoe anderen de samenwerking vormgeven rond Positieve Gezondheid. Uiteindelijk kan de samenwerking heel breed uitgroeien. Positieve Gezondheid gaat immers over alle dimensies van het leven.’