• Onderzoek
  • 2 januari 2016

Towards a patient-centered operationalisation of the new dynamic concept of health – De zes dimensies van Positieve Gezondheid

spinnenweb positieve gezondheid

In deze studie leggen Machteld Huber en anderen het concept positieve gezondheid voor aan 140 patiënten, behandelaars, beleidsmakers, burgers, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers en verzekeraars. Aan hen werd gevraagd aan te geven waar zij naar kijken om te beoordelen of iemand gezond is. Dat leverde maar liefst 566 gezondheidsindicatoren op. Huber bracht deze terug tot de kern: de 6 dimensies van gezondheid. Deze werden vervolgens opnieuw voorgelegd aan deze groepen, maar nu aan bijna 2.000 vertegenwoordigers daarvan. Zij waardeerden dit positief, omdat het de focus legt op waar de kracht zit in plaats van de zwakte.

Bronvermelding

Huber M, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016;5:e010091. doi:10.1136/bmjopen-2015- 010091