• Beleid
  • 24 februari 2022

Transformatie De Kiekmure: van wijkcentrum naar huiskamer voor ontmoeting, welzijn en zorg

Transformatie De Kiekmure: van wijkcentrum naar huiskamer voor ontmoeting, welzijn en zorg

De Kiekmure is een ontmoetingscentrum in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. Het ‘ontmoeten’ gebeurt echter nog te weinig omdat wijkbewoners het centrum niet uitnodigend genoeg vinden. Daarom heeft het bestuur van De Kiekmure, op advies van WIJKR8CHT – een initiatief van On(t)roerend Goed en studioMAEK – besloten het centrum te transformeren naar een toegankelijke ‘huiskamer’ voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid in 2023. Lees over ‘lessons learned’ en de nieuwe invulling.

In 2016 is zalencentrum De Kiekmure gebouwd voor de wijkbewoners van Stadsdennen in Harderwijk om elkaar te ontmoeten én zalen te kunnen huren. Hans Alfons blikt als bestuursvoorzitter van De Kiekmure terug: “Helaas leerden we dat het gebouw niet toegankelijk genoeg is voor de wijkbewoners. Om de potentie van het gebouw beter te benutten én de maatschappelijke functie van ontmoetingscentrum meer inhoud te geven, is een andere aanpak nodig.”

 

De aanzet naar verandering

Het bestuur van De Kiekmure schakelde Innovatiebureau On(t)roerend Goed in. Zij inventariseerden de ‘lessons learned’ en wensen van het bestuur en deed een wijkonderzoek. Innovatiebureau On(t)roerend Goed keek hierbij naar de samenstelling van de wijk en vraagstukken op welzijns- en cultureel niveau. Op basis van de uitkomsten is een advies geformuleerd voor het omzetten van het zalencentrum naar een uitnodigend wijkcentrum voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid.

 

Innovatiebureau On(t)roerend Goed

Het bestuur pakte het advies enthousiast op en besloot tot een transformatie. “We gaan De Kiekmure dichterbij brengen als dé huiskamer voor de wijk”, aldus Hans Alfons. “We doen dit niet alleen, we zorgen voor een brede aanpak met zorg- en welzijnsorganisaties, zoals een psycholoog voor mentaal welbevinden en een dansschool en een fysiotherapeut voor beweging. Met deze organisaties onder één dak kunnen we van Stadsdennen een gezondere en leefbare wijk maken.” De eerste stappen voor een centrum met en voor de buurt worden gezet. De projectleiding gaat samen met ondernemers en wijkbewoners kijken welke behoeften er in de wijk leven, welke ondernemers daarbij passen en welke ruimtes nodig zijn. De transformatie zal in 2023 gereed zijn.

 

Brede aanpak met Positieve Gezondheid

Door de transformatie krijgt De Kiekmure een brede insteek op basis van Positieve Gezondheid, een multidisciplinaire en integrale aanpak voor zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. Samenwerking tussen disciplines is hierbij belangrijk, want veel zorgvragen hebben een onderliggende hulpvraag. Door verschillende organisatie onder één dak samen te brengen kan er beter ingespeeld worden op deze hulpvraag, begeleiding verzorgen en mensen verder helpen. Het bestuur nodigt partijen uit voor samenwerking zoals huisarts, fysiotherapeut, sportorganisatie, diëtist en psycholoog.

Interesse in samenwerking? Kijk op www.kiekmuredichterbij.nl of neem contact op met WIJKR8CHT.

 

Samenwerken voor wijkbewoners

Eén van de partijen die de uitnodiging tot samenwerking heeft geaccepteerd is Huisartsenpraktijk Cohen. Joeri Cohen vertelt waarom: “In onze praktijk besteden we veel aandacht aan het welzijn van onze patiënten. Onze werkwijze sluit aan op Positieve Gezondheid. We kijken verder dan alleen de zorgvraag. Door samen te werken met gelijkgestemde zorgverleners in één gebouw kunnen we de zorg, met korte lijnen, beter bereikbaar maken en meer mensen helpen.” Ook Carla Venema, directeur van welzijnsorganisatie Zorgdat, staat positief tegenover de samenwerking. “We zijn al actief in de wijk en veel gezinnen kennen ons. Dat maakt een stap zetten naar De Kiekmure door de wijkbewoners gemakkelijker. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Onze sociaal werkers gaan er samen met de andere zorgpartijen binnen De Kiekmure voor zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten en met plezier in de wijk wonen.” Venema is enthousiast over de aanpak volgens Positieve Gezondheid: “In dit concept heeft welzijn een eigen plek. Dit zie je in geen enkel ander model. Meestal werkt iedereen vanuit de eigen discipline, maar hierin kunnen we elkaar vinden, aanvullen en versterken.”

 

Ontmoetingscentrum met gemeentelijke steun

Gemeente Harderwijk staat positief tegenover de nieuwe plannen voor De Kiekmure. Zij ondersteunt de transformatie en wil mede investeren in een leefbare en gezonde wijk. Wethouder Financiën Jeroen de Jong overweegt financiële ondersteuning: “De transformatie vraagt om een nieuwe investering in het gebouw. Het verdienmodel van zalenverhuur is anders dan bij een brede welzijnsfunctie. We gaan onderzoeken wat de beste opties zijn, bijvoorbeeld aankoop van het vastgoed door de gemeente. We willen dienstbaar zijn aan de stad en hebben geleerd dat de stap naar het ontmoetingscentrum laagdrempelig moet zijn om succes te bereiken.” Gertjan van Noort, wethouder zorg, benadrukt de maatschappelijke functie met omarming van het concept Positieve Gezondheid: “We staan hierachter omdat we een gezonde stad willen zijn. Ons doel is dat mensen mee gaan en blijven doen aan de maatschappij. Door in één gebouw welzijn, zorg en ontmoeten met elkaar te verbinden kun je mensen een stukje op weg helpen naar een gelukkiger leven.”