Trendbreuk creëren met Positieve Gezondheid

Waarom Provincie Limburg Positieve Gezondheid heeft omarmd? Uit pure noodzaak. De gezondheid van de Limburgers is over het algemeen slecht. Vooral in de grote gemeentes. Limburg staat in alle gezondheidsrijtjes helemaal onderaan. Dat moet natuurlijk veel beter. Robert Housmans, gedeputeerde voor Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid van de Provincie Limburg aan het woord.


Proberen een trendbreuk te creëren met Positieve Gezondheid
“Positieve Gezondheid is een van de middelen die we inzetten om te komen tot een trendbreuk om de gezondheid van Limburgers te verbeteren. Wat we vooral niet willen, is dingen overnemen. We proberen de burgers te motiveren en te stimuleren. Het is van belang dat de burgers zelfredzaam en samenredzaam worden. Hierbij willen wij hen helpen en handvatten geven. Maar we moeten het hen niet te makkelijk maken, zodat ze achterover gaan leunen en zeggen: ‘Oké, regel het maar voor me’. Ze moeten juist geactiveerd worden om iets van hun leven te maken. Hierin is eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk. Vergelijk het maar met stoppen met roken. Als iemand er niet achter staat, gaat het niet lukken om te stoppen. Krijg je op een bepaald moment toch zin in een sigaret dan helpt het als iemand je motiveert om er geen aan te steken. Zo is dat ook met Positieve Gezondheid. Als professional doe je handreikingen, maar laat je het initiatief bij de burger. Wil hij echt met een issue aan de slag, dan heeft het een grotere kans van slagen. Heeft hij hulp nodig? Dan is de hulpverlener uiteraard binnen handbereik.”

Onze jeugd is onze toekomst
“We gaan Positieve Gezondheid nu verder implementeren. Zo zijn we bezig met de Gezonde Basisschool van de Toekomst om deze vanuit een geslaagde pilot op openbare basisschool Wereldwijs en Brede School De Schatgraver, beide in het Zuid-Limburgse Landgraaf, om te zetten naar een structurele invulling op 30 scholen in Limburg. De kinderen eten samen een gezonde lunch en zijn per dag een uur bezig met sport-, spel- en cultuuractiviteiten. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Je ziet dat de kinderen gezonder zijn en beter in hun vel zitten: er is een daling van hun BMI (een maat van overgewicht) en ze pesten minder. Een mooie conclusie, want onze jeugd is natuurlijk onze toekomst.”

Wat we vooral niet willen, is dingen overnemen. We proberen burgers te motiveren en te stimuleren.

Robert Housmans - gedeputeerde voor Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid van de Provincie Limburg

Positieve Gezondheid toepassen
“Scholing is heel belangrijk. Professionals hebben vanzelfsprekend handvatten nodig hoe ze Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Daar investeren we in als provincie. Limburg is de enige Provincie die maatschappelijke organisaties structureel ondersteunt. Burgerkracht Limburg is één van die 26 organisaties die namens de partners zowel de Beweging Limburg Positief Gezond leidt als de scholing coördineert. De Provincie houdt daarbij de vinger aan de pols. Zo kunnen we in de gaten houden dat het geld goed besteed wordt en dat de beweging die is ingezet een langdurig leven beschoren is.”

Verder kijken dan de traditionele manier
“Ik verwacht dat zoveel mogelijk zorgprofessionals breed kijken naar hun cliënten en patiënten. Niet alleen vragen: ‘Heb je hoofdpijn? Dan pak maar een pilletje.’ Maar dat ze vanuit de zes domeinen van Positieve Gezondheid handelen en zo dus meer bereiken. We hebben in het verleden gezien dat sommige goedbedoelde interventies niet leiden tot een structurele oplossing. Daarom kijken we nu met Positieve Gezondheid verder dan op die traditionele manier. We moeten oog hebben voor alle bijkomende factoren. Hierdoor kunnen we de oorzaak aanpakken en niet alleen een lapje tegen het bloeden overhandigen, maar burgers daadwerkelijk meer zelfredzaam maken. Het is hun leven, dus zij hebben de regie. Ik verwacht dat we op deze manier samen met alle andere interventies dichter bij die trendbreuk komen. Mijn streven is in ieder geval om van Limburg de 1ste Positief Gezonde provincie van Nederland te maken.”