• Praktijk
  • 6 november 2018

Uit de praktijk: Gesprekken nu meer vanuit wat de patiënt zelf kan en wil

Het is de week van de Positieve Gezondheid in Limburg. Daar gebeuren mooie dingen als het gaat om Positieve Gezondheid. Bijvoorbeeld binnen het innovatieve project PlusPraktijken.

Binnen het project PlusPraktijken werken 15 huisartsenpraktijken en zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Samen willen ze een bijdrage leveren aan de Triple Aim doelstelling in de regio: een betere gezondheid met een betere (ervaren) kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Dit gebeurt in Oostelijk Zuid-Limburg binnen het regionale samenwerkingsverband MijnZorg, waarin zorgvragers, zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten intensief samenwerken. Deelprojecten binnen de PlusPraktijken worden samen met zorgverleners en CZ ontwikkeld en geëvalueerd.

Projectleider Samira Guerrouj: “Er is bij de PlusPraktijken vanaf de start veel aandacht voor het patiëntgerichte gesprek. Om dit breder uit te rollen is er een eigen trainingsprogramma met gesprekstools ontwikkeld waarbij ook het concept Positieve Gezondheid aan bod komt. Gesprekken met patiënten worden nu anders aangegaan, minder vanuit ziekte en meer vanuit de wensen, ervaringen en eigen regie van de patiënt. De huisartsen stimuleren actieve betrokkenheid bij de patiënt, gericht op verbetering van leefstijl en zelfmanagement.”

Meer inspiratie: mijnzorg-ozl.nl.

Op de foto: Samira Guerrouj, Arnout van Stokkum & Marijn Verburg