• Praktijk
  • 12 november 2018

Uit de praktijk: Patiënt beter voorbereid op gezamenlijke besluitvorming laatste levensfase

Het project ‘Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0’ richt zich op het eerder herkennen van de (zorg)behoefte van de palliatieve patiënt en het proactief handelen hiernaar. In het project wordt samengewerkt met partijen uit de proefregio Anders Beter in de Westelijke Mijnstreek.

Ketensamenwerking vindt plaats binnen een Transmuraal, Proactief Zorgpad Palliatieve Zorg (TZPZ). Het doel is om samen met de patiënt, naasten en zorgprofessionals een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te bereiken binnen de laatste levensfase.

Projectleider Lara Dijkstra: “De resultaten vanuit de eerste projectfase zijn positief. Bij de doorontwikkeling van het project (2.0) hebben we gekozen voor meer aandacht voor het voeren van het gesprek met de patiënt en naasten vanuit het concept Positieve Gezondheid. Een nieuw onderdeel is het time-out gesprek, waarbij de patiënt en naasten de mogelijkheid wordt geboden zich te oriënteren op welke behandelingen zij in de laatste levensfase wensen, ter voorbereiding op de gezamenlijke besluitvorming met de behandelend arts in het ziekenhuis. Op deze manier verbinden we in ‘Anders Beter’ elementen van Positieve Gezondheid ook aan de laatste levensfase.”

Meer inspiratie: andersbeterwm.nl.

Op de foto: Manon Beckers & Lara Dijkstra