• Praktijk
 • 11 april 2018

Wijkverpleegkundigen & Positieve Gezondheid: Veel te weten komen over de mensen voor wie je al jaren zorgt.

Bij Brabant Zorg, een organisatie voor langdurige zorg, zagen de wijkverpleegkundigen gelijk brood in Positieve Gezondheid. In hun werk is steeds meer nadruk komen te liggen op medische vraagstukken. Ze willen liever – als vanouds – met een bredere blik naar de gezondheid van mensen kijken. Kan Positieve Gezondheid ze daarbij helpen? En welke uitdagingen liggen er?

Bronvermelding

Behind well-being. Evaluating the impact of My Positive Health from the perspective of district nurses. Désirée Hobbelen, Master Care & Technology. 2017

Désirée Hobbelen, regiomanager bij Brabant Zorg, volgde voor haar masterstudie 12 wijkverpleegkundigen die ouderen thuis zorg bieden. Samen met ouderen vulden de wijkverpleegkundigen het Spinnenweb in. Beiden zijn enthousiast. ‘Ouderen vonden het voor zichzelf veel inzicht geven. En de wijkverpleegkundigen kwamen tot hun verrassing veel nieuws te weten over mensen aan wie ze al langere tijd zorg verleenden. Er bleek ook een groot verschil te zitten in wat de wijkverpleegkundige denkt dat er moet gebeuren, en wat de oudere zelf constateert. De wijkverpleegkundigen vonden het een eyeopener.’ Ook opvallend: de volgende ontmoeting met de cliënt voelde anders na invulling van het Spinnenweb. Hobbelen: ‘Meer verdiept, meer vertrouwd.’

Structuur geeft veiligheid

Het Spinnenweb brengt structuur in het gesprek, vertelt Hobbelen. Het helpt voorkomen dat je zaken voor de ander invult. En het geeft een gevoel van veiligheid dat je collega’s dezelfde vragen stellen als jij – en dat niemand het gek vindt dat je die vragen stelt. Daarop was echter één uitzondering. Sommige wijkverpleegkundigen vonden het ongemakkelijk om te beginnen over de financiële redzaamheid van de cliënt. Hobbelen. ‘Ik denk omdat ze niet weten waarom ze de vraag eigenlijk stellen. Ik kom zelf uit de psychiatrie, en daar was het heel normaal om over de financiën te beginnen. Vaak kon je gelijk aan de slag met de stapel rekeningen, om eerst de grootste stress in hun leven weg te nemen.’

Uitdagende vraagstukken

Uit de studie van Hobbelen kwamen ook vraagstukken naar voren waar ze bij Brabant Zorg niet direct een antwoord op hebben. Belangrijke kwesties zijn:

 • Wat doe je als iemand geen account kan aanmaken om het digitale Spinnenweb in te vullen?
  Om een persoonlijk account aan te maken, heb je een e-mailadres nodig. Sommige ouderen hebben dat niet. Hoe los je dat op?
 • Is er een oplossing voor dementerende ouderen?
  De ouderen met dementie snapten niet altijd de vragen en hadden moeite om zich erop te blijven concentreren. Kunnen we iets bedenken waardoor we wel hetzelfde gesprek kunnen voeren, maar dan op een manier die bij hen past?
 • Wat doe je met de uitkomsten uit het Spinnenweb?
  Terwijl je het Spinnenweb met ze invult, vertellen cliënten soms openhartig hun levensverhaal. Daar kunnen belangrijke haakjes inzitten voor de zorg en voor de familie om te delen. Hoe leg je die vast? Hoe deel je die? En wat mag je wel en niet opschrijven?’
 • Hoe bed je het instrument in binnen zorgprocessen?
  Wanneer gebruik je het Spinnenweb, zet je het al in tijdens de intake, het multidisciplinair overleg of tussendoor?
 • Hoe voorkom je dat het instrument ervaren wordt als tijdrovend?
  Samen het instrument invullen, kost de wijkverpleegkundigen zeker zo’n 1,5 uur. Hoe gaan we dat bekostigen? Wat vindt de zorgverzekeraar daarvan? Hobbelen: ‘De meeste wijkverpleegkundigen zeiden: het is prachtig instrument. Kunnen we dat niet gewoon inzetten – en al het andere eruit knikkeren?’.

Wijkverpleegkundigen: Kunnen we al het andere er niet uit knikkeren?

Antwoord vinden op de vragen?

Veel professionals zullen de vraagstukken uit het onderzoek van Hobbelen herkennen: Positieve Gezondheid is immers een nieuw concept dat om invulling vraagt in de praktijk. In de volgende nieuwsbrieven komen we erop terug. Heb je zelf tips die kunnen helpen? Laat het ons weten via redactie@iph.nl!