• Praktijk
  • 24 januari 2024

Wijzer in de Wijk: Inspiratie en tips voor een Positief Gezonde wijkaanpak

Wijzer in de Wijk: Inspiratie en tips voor een Positief Gezonde wijkaanpak

In het ZonMw project Wijzer in de Wijk zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden met kennispartners aan de slag gegaan met een integrale aanpak en samenwerking in de wijk om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Inmiddels is het project afgerond. Op wijzerindewijk.nl staan inspiratie en tips om met een lerende aanpak integrale samenwerking in de wijk met inwoners en andere partners te laten slagen.

Als samenwerkingsverband Wijzer in de Wijk is in twee fasen samen met inwoners en lokale partners gewerkt aan een duurzame, integrale wijkaanpak. De focus ligt daarbij op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en samen monitoren en leren.

Opbrengsten en handvaten

In de eerste fase (2018 – 2019) is iedere wijk integraal in beeld gebracht, zijn er thema’s gekozen vanuit gezamenlijke visie en is er een plan gemaakt met een mix van (erkende) interventies en afspraken. Bewoners zijn op verschillende manieren betrokken. In de tweede fase (2019 – 2023) is in co-creatie met inwoners een monitorplan ontwikkeld met inwoners en lokale partners, om al doende te kunnen leren.

Elke wijk heeft op eigen wijze invulling gegeven aan de plannen. In de Wegwijzer vind je de plannen per wijk, interviews met de lokale procesbegeleiders en hun tips. In de Toolkit van de Wijzer in de Wijk Wegwijzer worden – per vraag – de tools, inzichten, uitkomsten, lessen en handreikingen gedeeld die geholpen hebben in het project.

Meer weten over Wijzer in de Wijk? Neem contact op met projectleider Ellen van Steekelenburg.