Woningcorporatie met een missie

Streven naar leefbare wijken, waar mensen zelfredzaam leven en elkaar ondersteunen

Het leek een vreemde eend in de bijt: een woningcorporatie die met Positieve Gezondheid aan de slag gaat. Maar niets is minder waar. Een van de componenten van het spinnenweb raakt altijd wel in meer of mindere mate een wijk of bewoners in die wijk. Aan tafel zit Susanne Scheepers, manager publieke waarde bij Wonen Limburg.

 
De mens centraal
Wonen Limburg geeft aan geen traditionele huisvester te zijn. De primaire taak is uiteraard ervoor te zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben, maar de grootste woningcorporatie van Limburg wil meer doen voor de bewoners. Een thuis bieden. Dat is niet alleen een betaalbaar en duurzaam huis. Het is ook belangrijk dat bewoners er fijn kunnen wonen. Samen met hun buurtgenoten. Het bieden van perspectief hoort daar ook bij. Mensen met een rugzak bijvoorbeeld, huurders die extra zorg en begeleiding nodig hebben of senioren die steeds langer thuis blijven wonen. “Mensen hebben dus steeds meer zorg en hulp aan huis nodig. Dit gaat ook gepaard met andere vraagstukken en problematieken, zoals eenzaamheid, armoede, domotica-aanpassingen. Als corporatie bewegen we mee met deze ontwikkelingen. De mens staat meer dan ooit centraal. Dit komt overal in terug. In onze opdrachten, processen, projecten, bewegingen en ontwikkelingen. Dat zeggen en schrijven we niet alleen, maar we doen het ook echt. We focussen op wat de bewoner wél kan en vooral niet op wat hij niet kan. We laten bewoners meedenken en participeren in het creëren van een prettige leefomgeving. In Eygelshoven is bijvoorbeeld een hele wijk gebouwd in co-creatie met de bewoners. Het gedachtegoed van Machteld Huber sluit hier perfect bij aan. Dit was voor ons reden om aan te sluiten bij de beweging Limburg Positief Gezond”, vertelt Susanne Scheepers.

 

Op de goede weg

Een woningcorporatie heeft een grote maatschappelijke opgave. Om met Positieve Gezondheid te gaan werken was voor Wonen Limburg een goede zet. Scheepers vertelt hierover: “Hiermee wilden we ook bereiken dat andere organisaties, waaronder corporaties, ons voorbeeld zouden gaan volgen. We streven allemaal naar leefbare wijken waar mensen zelfredzamer leven en elkaar ondersteunen op bepaalde gebieden: een warme maaltijd verzorgen, boodschappen doen, de ramen lappen, een ommetje maken. Hiervoor is een integrale samenwerking in wijken nodig. Deze integrale samenwerking tussen partners die actief zijn in de wijk kan zeker verbeterd en versterkt worden. Het is een veranderingsproces in de gehele samenleving met een heel andere manier van denken. Daar zitten we nu middenin. Ook Wonen Limburg kan hierin nog veel leren en moet nog heel wat stappen zetten. Maar we zijn op de goede weg.”

Een warme maaltijd brengen naar je buurman of samen een ommetje maken; dat maakt de leefomgeving Positief Gezond

Susanne Schepers, manager publieke waarde bij Wonen Limburg

Afspraken maken met gemeenten

De woningcorporatie heeft een groot werkgebied. Hun gebouwen staan in maar liefst 23 Limburgse gemeenten. Positieve Gezondheid is in haar jaarlijkse bod opgenomen, waardoor het nu bij al die gemeenten op tafel ligt. “Wij maken samen met hen afspraken hierover. Hoe we het gaan aanpakken en invullen. Het dwingt ons gezamenlijk hierover na te denken. We versterken elkaar”, legt Susanne Scheepers uit.

Met het andere gesprek bereik je meer
Positieve Gezondheid zal in meer processen en systematieken verweven moeten worden. Ook bij Wonen Limburg. Er komen dagelijks meldingen binnen van problemen, denk aan burenruzie, overlast, zwerfvuil. Daarnaast is er huurachterstand en zitten er mensen in de schuldhulpverlening. Susanne Scheepers: “Oprechte aandacht voor huurders vinden wij dan belangrijk. Door tijdens een gesprek de focus te leggen op de mens tegenover je en niet de klacht of sec de huurachterstand, bereiken we samen veel meer. Echt win-win dus.”