• Onderzoek
  • 24 februari 2014

Positieve gezondheid als het vermogen om zelf de regie te voeren

positieve gezondheid

Arts-onderzoeker Machteld Huber licht in een interview in Medisch Contact toe hoe zij naar gezondheid kijkt. Samen met de Gezondheidsraad en ZonMw formuleerde zij een alternatief voor de gangbare definitie van gezondheid: positieve gezondheid. Niet statisch, dynamischer en met de mogelijkheid om zelf de regie te voeren. Nu werkt zij die verder uit.

Tekst Joost Visser, Medisch Contact.