Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar heeft iPH de Kindtool ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Het gespreksinstrument kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener of voor een leerkracht in de klas. Het kind kan de vragenlijst online of op papier invullen, waardoor een zorgverlener of leerkracht inzicht krijgt in hoe het met een kind gaat. Vervolgens kan diegene met het kind in gesprek gaan over het gezondheidsoppervlak dat verschijnt in het spinnenweb. Wat is voor het kind belangrijk? Waar droomt het van? En wat is daarvoor nodig?

Er zijn ook dobbelstenen beschikbaar, waardoor kinderen spelenderwijs over hun gezondheid kunnen praten. Deze dobbelstenen zijn ook uit te knippen. Download de uitknipbare dobbelsteen van Positieve Gezondheid om zelf te knutselen of bestel materialen om met de Kindtool aan de slag te gaan.

Gezondheid groep in kaart brengen
Het gespreksinstrument kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van kinderen in brede zin. Zo kan het over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen. Om dit mogelijk te maken, bieden we via ons ICT-partnernetwerk een duurzame digitale omgeving, waar zoveel mogelijk mensen, organisaties, wijken en regio’s veilig kunnen werken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Zo dragen we samen bij aan een gezonder en veerkrachtiger Nederland.

Lees ook Nieuwe animatie over Positieve Gezondheid gelanceerd op congres De week van Arts en Leefstijl
Lees ook Koppeling naar het digitale spinnenweb (Groepslicentie)