Onderzoek Meten van Gezondheid

Het denken over gezondheid verandert. Wat betekent dat voor het meten van gezondheid? Die vraag staat centraal in onderzoek uitgevoerd vanuit het LUMC. Maakt u in uw werk gebruik van gezondheidsmetingen? Dan kunt u deze vragenlijst over uw meetbehoeften invullen. Daarmee biedt u waardevolle inzichten voor dit onderzoek naar het meten van gezondheid!​

Gezondheid meten is ingewikkeld. Er zijn veel meetinstrumenten om uit te kiezen, afhankelijk van doelgroep, doel van de meting, enzovoorts.

Daarnaast verandert het denken over gezondheid. Steeds vaker ligt de nadruk niet op ziekte, maar op wat iemand wél kan en wil. Begrippen als welzijn, participatie en zelfredzaamheid staan dan centraal: er wordt gewerkt vanuit een breed perspectief op gezondheid. Wat betekent dat voor het meten van gezondheid?
In dit onderzoek worden meetbehoeften geïnventariseerd van zorgverleners, beleidsmakers, verzekeraars en onderzoekers. Zo kan dit onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van praktisch waardevolle meetinstrumenten. Het gaat daarbij om meetinstrumenten waarbij de patiënt/burger om input wordt gevraagd. Uw deelname is hiervoor van grote waarde!

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Ontwikkeling meetinstrument voor evalueren van projecten met brede benadering van gezondheid

Dit kun je meten