• Beleid
  • 27 mei 2021

Streekbezoek Koninklijk Paar in het teken van Positieve Gezondheid

Streekbezoek Koninklijk Paar in het teken van Positieve Gezondheid

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 27 mei een streekbezoek aan Noord-Limburg. Het streekbezoek stond in het teken van Positieve Gezondheid. Het Koninklijk Paar ging onder andere in gesprek met Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en praktiserend huisarts Hans Peter Jung.

Gezondste regio van Nederland

De regio Noord-Limburg heeft zich ten doel gesteld de gezondste regio van Nederland te worden, binnen Limburg als 1e Positief Gezonde provincie. Dit is vastgelegd in de RegioVisie voor de komende twintig jaar. De ambitie is dat de gemeenschap zowel lichamelijk als mentaal gezond is, beschikt over een veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van leven en werken. Er is aandacht voor gezonde voeding, voldoende natuur, maar ook voor een gezonde balans tussen werk en privé met ruimte voor vrije tijd, cultuur en zingeving. Al deze facetten komen samen in het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Hierbij staat niet de afwezigheid van ziekte centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren.

In gesprek

Het Koninklijk Paar bezocht onder andere het Brightlands Campus Greenport te Venlo. Tijdens een rondetafelgesprek met betrokkenen vanuit wetenschap, bestuur, bedrijfsleven en zorg werd gesproken over het concept ‘Positieve Gezondheid’ en over het doel van Noord-Limburg om de gezondste regio van Nederland te worden.

Ook Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en praktiserend huisarts Hans Peter Jung zaten aan tafel. Er werden ervaringen gedeeld hoe Positieve Gezondheid nu in de praktijk wordt toegepast. Ook werd toegelicht hoe het huidige financieringssysteem in de zorg kan schuren bij toepassing. “Ik gebruik de metafoor van de taxichauffeur: ‘Ik vraag niet meer ‘waar wil je van af?’, maar ik vraag ‘waar wil je naartoe?’. Dat levert een heel ander gesprek op en ook andere oplossingen dan in het verleden, voordat ik met Positieve Gezondheid werkte. Veel vragen van patiënten zijn niet primair medisch. In mijn praktijk leverde dat 40% minder verwijzingen naar de tweede lijn op en ook het aantal medicatievoorschriften verminderde. Maar het lokale ziekenhuis kwam in de problemen doordat er minder verwezen werd. Daar schuurt het dus.” – aldus Hans Peter Jung.

Handboek

Het Koninklijk Paar nam één van de eerste exemplaren van het Handboek ‘Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk, samenwerken aan betekenisvolle zorg’ in ontvangst. Dit handboek is op 18 mei jl. gelanceerd en is ook aan staatssecretaris Paul Blokhuis overhandigd. Het handboek zit boordevol tips, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden voor de huisarts en iedereen die in en om de huisartspraktijk werkt. Het boek vertelt hoe het gedachtegoed is ontstaan, maar bevat ook praktische casussen. Het nodigt uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de praktijkorganisatie en in de wijk. Hiermee kan niet alleen de provincie Limburg, maar heel Nederland een gezonde regio worden.

Foto: Provincie Limburg