Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk doet dringende oproep:

Huisarts, voer eens een ander gesprek in de spreekkamer!

Het overgrote deel van de klachten die wordt besproken in de huisartspraktijk heeft geen medische oorzaak. Toch wil de huisarts het probleem vaak wel oplossen. Dat is immers waar de huisarts voor is opgeleid. ‘Ik ben de dokter en ik ga je helpen’. Door een ander gesprek met patiënten te voeren, het gesprek van Positieve Gezondheid, leert de huisarts om mensen te coachen naar een betere gezondheid. Daarover verschijnt eind mei het Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk – Samenwerken aan betekenisvolle zorg van Bohn Stafleu Loghum.

Niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal

Het boek is geschreven door Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en praktiserende huisartsen Hans Peter Jung en Karolien van den Brekel. Positieve Gezondheid is een concept dat niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf, waarbij die uiteraard wel behandeld worden als dat nodig is.

Veerkracht in tijden van Corona

Karolien van den Brekel is praktiserend huisarts in Leidsche Rijn. Ze past het andere gesprek al jaren toe. “Juist nu de impact van Corona op mensen zo groot is, uit zich dat vaak in lichamelijke of mentale klachten. Daar komen mensen mee op spreekuur. Veerkracht is in deze tijd een heel belangrijk thema om met de uitdagingen van het leven om te gaan, zowel fysiek, emotioneel als sociaal.”

25% minder doorverwijzingen

Hans Peter Jung: “Laat de patiënt zijn verhaal doen en beweeg mee met wat er gebeurt. Voorheen zat ik vooral met mijn eigen agenda in een spreekuur. Dat is inherent aan het medisch-analytisch denken dat je leert in je opleiding; je bent continu aan het zoeken naar oplossingen voor de patiënt. Door het gesprek van Positieve Gezondheid mag ieder persoon zijn of haar verhaal doen. Je leert de patiënt kennen, begrijpt de achtergrond en kunt daardoor beter in de eerstelijn behandelen. In mijn praktijk leverde dat 25% minder verwijzingen naar de tweede lijn op en het aantal medicijnvoorschriften verminderde.”

Betekenisvolle zorg

Machteld Huber werd als huisarts in haar jonge jaren zelf een aantal keer ziek. Dat legde het fundament voor haar om nader onderzoek te doen naar het bevorderen van veerkracht, wat haar ook leidde naar de definitie van gezondheid. Zeven jaar geleden promoveerde ze op het concept van Positieve Gezondheid. “Met Positieve Gezondheid coach je als huisarts de patiënt binnen diens eigen context en je werkt samen met andere professionals. Het sluit goed aan bij de kernwaarden van de huisarts: persoonsgerichte zorg, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. Met ‘het andere gesprek’ wordt inzicht verkregen in wat er speelt, en kun je makkelijk het sociale en welzijnsdomein betrekken bij wat je voor je patiënten wilt betekenen. Juist in de samenhang zit de kracht. Samenwerken aan betekenisvolle zorg.”

Werkplezier

Karolien van den Brekel: “Voor de huisartsen biedt dit handboek handvatten voor het voeren van ‘het andere gesprek’. Patiënten zelf krijgen meer inzicht en handvatten om zelf met hun gezondheid aan de slag te gaan. Bovendien levert Positieve Gezondheid de arts meer werkplezier. En dat kunnen ook artsen in deze tijd goed gebruiken!”

Over het handboek

Het Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk – Samenwerken aan betekenisvolle zorg zit boordevol tips, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden voor de huisarts en iedereen die in en om de huisartspraktijk werkt. Het boek vertelt hoe het gedachtegoed is ontstaan, maar bevat ook praktische casussen. Het nodigt uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de praktijkorganisatie en in de wijk. Uitgever is Bohn Stafleu van Loghum (197 pagina’s, prijs € 49,95). Verdere informatie over Positieve Gezondheid, is te vinden op de website van Institute for Positive Health: www.iph.nl

Eerste exemplaar voor Staatssecretaris Blokhuis

Het Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk (ondertitel: Samenwerken aan betekenisvolle zorg) wordt eind gelanceerd. Op 18 mei vond de boeklancering plaats met onder andere voormalig LHV-bestuurder Ella Kalsbeek en Hoogleraar Preventie in Zorg, Pim Assendelft. Een eerste exemplaar wordt 25 mei uitgereikt aan staatssecretaris Paul Blokhuis.