Pragmatisch bestuurder en toezichthouder met hart voor de zorg

Voor iedereen toegankelijke gezondheid en de juiste zorg op de juiste plek: dat is de missie die Angelique Schuitemaker, directeur van Institute for Positive Health, zich heeft gesteld. Gelijke kansen voor iedereen is wat haar drijft.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In haar werk als bestuurder en met haar ervaring in de zorg, vindt zij het belangrijk dat facetten zoals onderwijs, beleid, onderzoek en praktijk bijdragen aan gezondheid en goed georganiseerde zorg. Angelique werkt graag samen in brede regionale, publiek private, landelijke en academische coalities. Zij vindt het uitdagend met professionals en stakeholders op te trekken in het leggen van verbindingen en het realiseren van innovaties. Immers, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat bemerkte ze in haar eindverantwoordelijke rollen bij Omring en Regionale Ondersteuningsstructuur ZONH en in haar verschillende toezichthoudende functies. En het wordt eens te meer duidelijk bij het laten landen van een gedachtegoed als Positieve Gezondheid.

 

Angelique over Positieve Gezondheid

Angelique over het implementeren van het relatief nieuwe concept Positieve Gezondheid:

“Hoewel je als bestuurder geneigd bent op de barricade te gaan staan en de beweging in banen te leiden, moeten we niet vergeten dat er onder het oppervlak al heel mooie ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van zorg en gezondheid. Geloof in de kracht van de onderstroom. Inspireer elkaar. Zoek verbinding om samen te versnellen. En heb vertrouwen. Als een concept als Positieve Gezondheid goed is, dan landt het. Dan doet de kracht van de onderstroom zijn werk.”

Angelique heeft brede werkervaring in en kennis van de zorg- welzijnsector waarin zij leiderschap en inhoud altijd met elkaar verbindt.