Project sponsoren

Vanuit iPH worden jaarlijks diverse projecten gestart op het gebied van onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. Deze projecten hebben als doel Positieve Gezondheid verder te stimuleren in de maatschappij. We ondersteunen bij implementatietrajecten en trekken samen met partners op in onderzoekstrajecten rondom te toepassing van Positieve Gezondheid. Bijvoorbeeld door handelingsperspectieven op te stellen of door een Evaluatiewijzer te ontwikkelen.

Veel organisaties hebben baat bij de inzet van Positieve Gezondheid. De brede blik wordt al ingezet in de zorg, in beleidsstukken voor daklozenopvang, bij Defensie en in het onderwijs. Ook aan de gang met Positieve Gezondheid? Dan kunt u samen met ons een project starten of een project sponsoren dat u kansrijk vindt. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.