Trainingsaanbod

Voor werken met Positieve Gezondheid bestaat geen blauwdruk. Dat komt omdat het gaat om een andere manier van denken, gesprekken voeren en begeleiden van je cliënten of patiënten. Die vaardigheid ontwikkel je aan de hand van eigen ervaringen. De training Werken met Positieve Gezondheid bestaat daarom uit een slimme mix van praktijkervaring en oefenen, van zelfreflectie en intervisie. Zo ontwikkel je het werken met Positieve Gezondheid steeds verder – in dialoog met jezelf en anderen.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een introductie en een leerroute naar keuze. De introductie is de basis van werken met Positieve Gezondheid. De leerroutes zijn speciaal ontwikkeld om aan te sluiten bij de verschillende toepassingen van Positieve Gezondheid; dit zijn rol specifieke trainingen.

Dit leer je

 • Je kan Positieve Gezondheid omschrijven als een concept, werkwijze en een houding/mindset. Je kan in eigen woorden vertellen wat het inhoudt.
 • Je kan toelichten hoe Positieve Gezondheid zich verhoudt tot het traditionele begrip ‘gezondheid’ en toelichten waarom het zo belangrijk is dat dit nieuwe gedachtegoed omarmd wordt.
 • Je kent het Spinnenweb Positieve Gezondheid, hebt het voor jezelf minimaal een keer ingevuld en kan in eigen woorden de zes dimensies toelichten.
 • Je kan toelichten wat de rol van zingeving is binnen het werken vanuit Positieve Gezondheid.
 • Je kan omschrijven wat kenmerkend is aan de werkwijze van iemand die vanuit Positieve Gezondheid werkt, waarbij in ieder geval ‘practice what you preach’, echt luisteren en zien, regie bij de ander laten ontstaan en doen en ervaren in het hier-en-nu ter sprake komt.
 • Je kan aangeven wat jou persoonlijk raakt in het werken vanuit Positieve Gezondheid.
 • Je kan omschrijven wat de betekenis van Positieve Gezondheid is voor jouw professionele rol en werkveld.
 • Je kan benoemen of, en zo ja in welke vorm, jij jezelf verder wil (laten) scholen in het werken met Positieve Gezondheid.

Doelgroep

De training is interessant voor iedereen die Positieve Gezondheid wil verkennen of toepassen in de praktijk.

Duur

5 dagdelen:

 • Fysiek: introductie 5 uur + 4 werksessies van 2,5 uur
 • Digitaal: Introductie 5 uur + 6 online werksessies van 1,5 uur

Accreditatie

 • Kwaliteitsregister V&VN (9 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (13 punten)
 • Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister (14 punten)
 • Accreditatiebureau fysiotherapie (14 punten)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (13,5 punten)
 • LV POH-GGZ (13 punten)
 • NVvPO (12 punten)
 • ABAN – Cluster 1, 2 en 3 (13 punten)
 • Doktersassistenten (Kabiz) (12 punten)
 • Registerplein (17 punten)

Certificaat

Na afronding van de training krijg je een certificaat.

Waar kun je de training volgen?

Je kunt de training volgen bij een iPH-erkende trainer of een van onze trainingspartners. Visiom heeft een brede ervaring met Positieve Gezondheid in de zorg en het sociaal domein. Daardoor kunnen zij scholingen op maat samenstellen, zowel open inschrijving als incompany. Trainingspartner Hommels & Brink begeleidt organisaties in het praktisch toepassen van Positieve Gezondheid. Zowel digitaal als live staat leren door ervaren centraal.

iPH-erkende trainers vind je in het trainersoverzicht. Zoek op expertise of filter op locatie en kies de trainer die jou aanspreekt. Neem contact op met de trainer voor meer informatie over voorwaarden, inhoud en kosten.