• Beleid
  • 15 juli 2020

Karen van Ruiten, Alles is Gezondheid: “Zo lang je samen het gemeenschappelijke doel voor ogen houdt, zul je meer bereiken”

Onlangs tekenden Alles is Gezondheid en iPH een intentieverklaring die de samenwerking in de toekomst verstevigt. Tezamen met iPH zal Alles is Gezondheid helpen handen en voeten te geven aan de nota Gezondheidsbeleid.

 

Brede scope

Karen van Ruiten, teamhoofd van Alles is Gezondheid: “Wat ik mooi vind is dat er in de nota Gezondheidsbeleid met een brede scope naar gezondheid wordt gekeken. Dat is een helder startpunt waar gemeenten mee aan de slag kunnen. Die brede blik spreekt ons aan. Vanuit Alles is Gezondheid hebben wij oog voor alle aspecten die je wellicht niet direct aan gezondheid verbindt, maar die er wel degelijk een grote invloed op kunnen hebben. De kwaliteit van leven hangt met veel meer samen dan enkel de zorg die je ontvangt. Voor veel mensen is zorg slechts een klein onderdeel van hun totale gezondheid. Je werk, de wijk waarin je woont, de school waarop je zit, je sociale kring; al die factoren hebben in meer of mindere mate invloed op je gezondheid. Als je bijvoorbeeld geen fijn huis hebt, of in een onveilige wijk woont heeft dat misschien wel een grotere impact op de gezondheid dan wanneer je zorg ontvangt.”

 

Samenwerken

Alles is Gezondheid geeft vorm aan het stimuleren van een vitaler Nederland door samen te werken met publieke en private partners uit verschillende domeinen en met verschillende expertises. “Dat doen we altijd in co-creatie. We doen dat onder andere met Positieve Gezondheid, waarbij een voorwaarde is dat we een brede en weloverwogen aanpak hanteren. We werken samen ergens naartoe en leren daarvan met elkaar. Samen praten kunnen we, maar het gezamenlijk doen is een ander verhaal. Dat vraagt ook om het opzij zetten van eigen belangen. Zo lang je samen het gemeenschappelijk doel voor ogen houdt, zul je meer bereiken.”

 

Best practices

Karen stelt dat er meer nodig is om de brede blik op gezondheid, zoals in de nota wordt geschetst, daadwerkelijk vorm te geven. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale kaart waarin best practices gedeeld worden. Een traject waar Alles is Gezondheid in samenwerking met iPH mee aan de slag gaat. “De nota geeft houvast, maar niemand heeft de wijsheid in pacht. Elke wijk en elke regio is anders. Ik zie een mooie kans in het horizontaal leren van elkaar. Dat doen Alles is Gezondheid en iPH bijvoorbeeld door samen lessen te formuleren. Door te bevragen wat heeft gewerkt en welke uitdagingen er speelden. Dit gaan we op zijn tijd weergeven in een digitale kaart, zodat andere partijen ook hun lering kunnen trekken uit lokale en regionale initiatieven. Je wordt geïnspireerd door mensen die op een zelfde brede manier met gezondheid bezig zijn. Je leert van elkaar. Zo komen we samen steeds een stapje verder.”

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

Magazine Positieve Gezondheid

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”